Musholm bliver pilot på verdensomspændende naturtiltag

Science Based Target ved havbruget Musholm Vest ASC

Musholm er udvalgt af det internationale Science Based Targets for Nature som pilotvirksomhed på det marine område til at lave vejledninger for, hvordan Musholm og andre virksomheder kan arbejde vidensbaseret med egne naturaftryk og sætte mål for naturpositive tiltag. Musholm er den første akvakulturvirksomhed i verden, der skal prøve kræfter med rammerne i Science Based […]

Handelselev med interesse for eksportsalg af fødevarer

Musholm A/S er i positiv udvikling og søger handelselev med interesse for eksportsalg af fødevarer Har du lyst til at gøre karriere indenfor international handel? Og ønsker du at lære handelsfaget at kende i en lokal vestsjællandsk fødevarevirksomhed, hvor du får mulighed for at beskæftige dig med kunder fra hele verden? Så har Musholm A/S […]

Ombygning af Mønsted dambrug til økologisk dambrug med tilskud fra Fiskeristyrelsen og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under EU

I 2023 gennemførte Løjstrup dambrug i samarbejde med Viborg Kommune et naturgenopretnings-projekt , hvor spærringen i Mønsted å blev fjernet. Nu er der fri passage for fisk i vandløbet, og dambruget har etableret et helt nyt vandindtag med automatisk stemmeværk, som reguleres af en flow-måler, der konstant måler vandføringen til dambruget. Efter naturgenopretnings-projektet var afsluttet, […]

Højsæsonen er slut og Musholm ønsker god jul og godt nytår 2023

Alle medarbejdere fra Musholm kan gå tilfredse på juleferie efter en god afslutning på en forholdsvist rolig og effektiv højsæson for de to havbrug ud for Reersø. Tak til alle medarbejdere – både fuldtidsansatte og sæsonarbejdere, som i fællesskab har hjulpet til med at vi har fået høstet og forarbejdet alle ørreder på Musholms havbrug. […]

Regnskabsansvarlig/Financial Controller til Musholm A/S

Vil du være en del af Musholm A/S’ økonomiteam og have mulighed for at definere din rolle og dine opgaver? Musholm A/S er en dansk akvakulturvirksomhed specialiseret i opdræt, forarbejdning og salg af ørreder og ørredrogn. Vi har succes, og mængden af opgaver er derfor også blevet flere og mere komplekse, ikke mindst på økonomiområdet. […]

Socialdemokratiet i Kalundborg besøger Musholm A/S

Torsdag den 7. september tog partiforeningen på virksomhedsbesøg til virksomheden Musholm som ligger på Reersø. 12 forventningsfulde medlemmer stod klar på Reersø Havn kl. 10 og blev budt velkommen af Anders Lejbach, fiskemester samt Niels Dalsgaard, Adm. Direktør. Besøget startede med at vi blev budt på en kop kaffe og blev af Niels Dalsgaard præsenteret […]

Frederik Vad drøftede havplan og ordblindestrategi hos Musholm

På en dag med skyfri himmel og havblik over Storebælt, havde Musholm d. 28. august besøg af Slagelsekredsens socialdemokratiske folketingsmedlem, Frederik Vad.  Her fik Frederik Vad både besigtiget Musholms faciliteter på Reersø Havn og set et af Musholms havbrug i Storebælt. Besøget gav mulighed for at drøfte den kommende havplan, der i slutningen af september […]

Veterancoaster har sejlet til Musholm i snart 20 år

Da Caroline S. skulle ud på sin tur nummer 750 for at sejle foderpiller fra Haderslev til Musholms opdræt af ørreder i Storebælt d. 2. august 2023, blev skib og besætning sendt af sted med højt humør.

Det var en festlig dag op til veterancoasteren Caroline S.s sejltur nummer 750, som skulle markere næsten 20 års fast rutefart fra Haderslev havn til Musholm A/S i Storebælt med fiskefoder fra de to producenter Aller Aqua ved Christiansfeld og BioMar i Brande.