Forbrugerinfo

Musholm A/S opdrætter ørreder i Danmark. I vore produktionsanlæg dækker vi hele ørredens livscyklus, fra klækkeri til dambrug og videre til havbrug. Det svarer til naturens cyklus, hvor ørreden klækkes i et kildevandsløb og efter et stykke tid, at bevæge sig ned igennem vandløbet til en større å med mere føde. Senere søger den ud i havet for at vokse sig stor og kønsmoden, inden den efter nogle år vender tilbage til det kildevæld, hvor den blev klækket oprindeligt, for at finde en mage og gyde.

Vi høster vore fisk på havbruget i løbet af efteråret, inden de er gydemodne. Fisken samles, bedøves og slagtes ombord på vores både, som bringer ørrederne i land til slagteriet, hvor fisken renses og pakkes i store kar med isvand til indfrysning.

Hele processen foregår på nogle få timer, og derfor har fiskekødet en høj og ensartet kvalitet. Vi indfryser en meget stor del af vore fisk, fordi høstperioden er kort. Indfrysningen foregår i meget kraftige industrielle tunnelfrysere, som fryser fisken ned til -20 C. grader i løbet af 6 timer. Det afgørende for at opnå en høj kvalitet er en meget hurtig behandling fra levende fisk til renset fisk, og en meget hurtig indfrysning. Faktisk er det sådan, at en korrekt behandlet frosset fisk, meget nemt kan have en højere kvalitet end mange såkaldte ferske fisk, som er fanget og behandlet under mere ukontrollerede forhold, hvad angår behandlingstid fra fangst til slagtning og indfrysningstid.