Frederik Vad drøftede havplan og ordblindestrategi hos Musholm

Frederik Vad, MF for Socialdemokratiet på vej til havbruget Musholm vest
Frederik Vad, MF Socialdemokratiet (th). Niels Dalsgaard, Musholm A/S (midt), Dennis Balslev, Musholm A/S (tv)
Frederik Vad, MF Socialdemokratiet besøger havbruget Musholm Vest. Her ses på de aktuelle målinger af vandforhold og data for fodring.
Jan Kjær, Musholm A/S (tv) Frederik Vad, MF Socialdemokratiet (midt). Dennis Balslev, Musholm A/S (th)

På en dag med skyfri himmel og havblik over Storebælt, havde Musholm d. 28. august besøg af Slagelsekredsens socialdemokratiske folketingsmedlem, Frederik Vad.  Her fik Frederik Vad både besigtiget Musholms faciliteter på Reersø Havn og set et af Musholms havbrug i Storebælt.

Besøget gav mulighed for at drøfte den kommende havplan, der i slutningen af september måned kommer i offentlig høring. Havplanen skal danne rammerne for udviklingen af fremtidens havbrug, og den har derfor afgørende karakter for de danske havbrug.

”Det har været spændende at se hvordan Musholm som havbrugsvirksomhed, arbejder med at producere sunde danske fødevarer af høj international kvalitet. Jeg er glad for at alle Folketingets partier nu er blevet enige om en havplan, der skal sikre udviklingen af dette fødevareerhverv.” – Frederik Vad, MF for Socialdemokratiet.

En beslutning som også Musholms direktør Niels Dalsgaard glæder sig over, fordi det i mange år har været svært at udvikle nye havbrug i Danmark. Med bred politisk opbakning bag den nye havplan, håber han at fremtiden byder på nye muligheder.

”Der har været stor usikkerhed om rammerne for at udvikle fremtidens havbrug. Derfor er det meget positivt at alle partier nu er blevet enige om en plan for fordelingen af havets areal, hvor også havbrugssektoren er tænkt ind. Det er vi meget tilfredse med” – Niels Dalsgaard, direktør for Musholm A/S.

Foruden samtale om havplan og fiskeopdræt, fik Frederik Vad også mulighed for at tale med flere af Musholms medarbejdere, om sin egen passion og kamp for ordblindeområdet, som han er Socialdemokratiets ordfører for.

”Det er altid positivt at opleve hvordan Musholm og andre virksomheder, er med til at tage et ansvar for mange af de gode folk, de måske ikke lige klarer sig så godt med bogstaverne i skolen, men som har et væld af andre kompetencer der kan komme i spil – f.eks. ved et havbrug som Musholms. Derfor er også vigtigt for mig, at vi fra politisk side at gør mere for at hjælpe denne gruppe. Det handler om tidlig screening, men det handler også om at folkeskolen ikke kun er rettet mod universiteterne, men også imod gode arbejdspladser som Musholm.” – Frederik Vad, MF for Socialdemokratiet.