Produktionen fra æg til høstet fisk

I opdrættet tilstræber vi at efterligne de forhold, som fiskene har i naturen, og følge dens livscyklus. Ørrederne klækkes på et kildevældsdambrug. Når fisken har en vis størrelse, flyttes de til et større ferskvandsdambrug, bl.a. Løjstrup Mølle Dambrug ved Langå, der dels har en traditionel sektion med indtag af åvand, dels en sektion ombygget til modeldambrug, med boring og fuld recirkulation.
På dambruget passes og fodres fiskene i 18-20 måneder, indtil de er klar til udsætning i havvand. Fisken vejer typisk mellem 500 og 1000 gram, når den i foråret sættes ud på havbruget ved Musholm Ø i Storebælt. Her går fisken i store netbure.

Sidst på efteråret bliver fisken kønsmoden og udvikler en rød rogn. I naturen ville den nu søge tilbage til vandløbene for at gyde. På dette tidspunkt tages fisken op af nettene og slagtes. Den vejer da typisk mellem 2 og 5 kg.
På fabrikken renses og pakkes fisken. Rognen udtages og forarbejdes. Samtidig med den primære forarbejdning sker også en kvalitetssortering af både rogn og fisk ud fra vægt, farve, konsistens etc. Produktionen sker under hygiejniske forhold i overensstemmelse med HACCP-principperne og EU-regulativer, samt under tilsyn af Fødevaredirektoratet.