Økologiske ørreder fra Karrebaek

Musholms opdræt af økologiske ørreder følger nøje EU’s og de danske regler og retningslinjer for økologisk opdræt. Havbruget er f.eks. placeret mere end 1000 m fra andre konventionelle havbrug og produktioner. Under fanebladet Opdræt og miljø findes en beskrivelse af vores konventionelle ørredopdræt. Det økologiske opdræt adskiller sig på følgende punkter, da økologiske ørreder skal:
–    Opdrættes i net som ikke er imprægneret mod begroning
–    Fodres med foder som består af fiskemel fra særligt certificeret fiskeri og økologisk soya. Farven i foderet skal komme fra naturlige kilder f.eks. skaldyr. Fiskekødets karakteristiske røde farve stammer fra pigmentet astaxanthin. Astaxanthin er naturligt forekommende i mange organismer bl.a. krebsdyr, som er en del af laksefiskenes naturlige føde. Det er samtidig en vigtig antioxidant med betydning for fiskens sundhed. I konventionelt fiskefoder fremstilles astaxanthin syntetisk. Økologisk fiskefoder indeholder Panaferd-AX, der er produktnavnet for astaxanthin pigment udvundet fra bakteriekulturen Paracoccus carotinifaciens.
–    Fisken skal fodres/betjenes fra en båd som ikke er bundmalet med blyholding maling
–    Fra 2015 skal alle fisk være født og klækket af økologiske moderfisk
–    Økologisk fiskeyngel må ikke gennemgå nogen form for kønssortering
–    Økologiske fisk skal renses og forarbejdes på fabrikker som er godkendt til økologi og har fuld sporbarhed

Se her filmen om vores økologiske havopdrættede ørreder fra Karrebaek Havbrug: