Musholm A/S har en Whistleblower-fortrolighedspolitik, som giver dig oplysninger om dine rettigheder, fortrolighed og hvordan vi behandler dine personlige data.

Læs vores fortrolighedspolitik grundigt igennem, inden du vælger at gøre brug af vores Whistleblowerordning.

Hos Musholm A/S forpligter vi os til at handle anstændigt og ansvarligt i alle vores forretningsområder. Vi har et godt omdømme, som vi ønsker at opretholde og tage vare på. Derfor er enhver rapport vigtig, da den hjælper os med at forhindre økonomiske tab og skade på vores og vores medarbejderes omdømme og trivsel.

Denne whistleblowerordning gør det muligt for vores medarbejdere at rapportere, hvis de identificerer eller oplever uregelmæssigheder i forhold til vores kerneværdier og forpligtelser, nogen af vores koncernpolitikker og -procedurer samt enhver juridisk forseelse.

Som medarbejder vil der ikke være nogen form for gengældelse, diskrimination eller disciplinær handling forbundet med rapporteringer, der er foretaget i god tro eller baseret på en rimelig tro på overtrædelse eller mistanke om overtrædelse.

Hvad kan rapporteres?

Du bør som medarbejder rapportere om alvorlige overholdelsesrelaterede problemer, f.eks. alvorlig overtrædelse af vores grundlæggende politikker, juridiske overtrædelser, bedrageri eller andre forhold, der repræsenterer ulovlig aktivitet eller kan skade Musholm A/S eller dets medarbejdere.

Denne ordning kan ikke bruges til kommercielle forespørgsler, spørgsmål relateret til ansøgninger om ansættelse eller andre generelle spørgsmål. Kontakt skal i stedet ske til den relevante afdeling  i Musholm A/S eller søges på www.musholm.com/kontakt for yderligere information.

Bekymringer relateret til ansættelsesvilkårene eller forhold på den lokale arbejdsplads, såsom konflikter med kolleger og ledere, disciplinære sanktioner, korrekt og rettidig betaling af løn og ydelser skal normalt søges løst internt, medmindre sagen er usædvanlig, alvorlig eller ikke kan rapporteres gennem de normale rapporteringslinjer.

Åbn en sikker postkasse

Når du sender rapporten, kan du vælge at angive din private email-adresse, så vi kan kontakte dig for yderligere spørgsmål, der kan hjælpe os med at løse sagen. Du bestemmer selv, om du vil være anonym eller skrive dit navn i rapporten. Al kommunikation gennem postkassen er anonym og sikker. Vi opfordrer dig til at angive din personlige e-mailadresse – selvom du gør det anonymt – fordi vi muligvis ikke kan afslutte sagen uden yderligere information fra dig. Din svaradresse giver systemet mulighed for at sende dig en kvittering for anmeldelsen og mulighed for at fortælle dig, når sagen der er nyt i sagen og når den er afsluttet.

Fortrolighed

Alle indberetninger til dette system er anonyme og fortrolige, medmindre du direkte skriver dine kontaktinformationer i selve rapporten – rapporterne kan ikke spores tilbage til dig. Vi opfordrer dig dog til at give så mange oplysninger som muligt for at lette efterforskningen. Musholm A/S sikrer, at alle bekymringer behandles seriøst og passende, og alle rapporter modtages og screenes først af advokatfirmaet KromannReumert A/S, som fungerer som uafhængig tredjepart inden de videresendes til Musholm A/S.

Hvordan indberetter man?

Indberetning kan ske elektronisk på linket “Start indberetning”, som findes nederst på denne side.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontakt oplysninger eller, hvis det ønskes, 100% anonymt. Whistleblowersystemet er en ekstern webportal, som er etableret af Musholm A/S i samarbejde med EQS A/S og advokatfirmaet Kromann Reumert, som agerer som databehandler på vores vegne og håndterer de indkomne indberetninger.

Start indberetning