Foder

På Musholms havbrug fodres fiskene flere gange dagligt ved hjælp af fodermaskiner placeret på stationære foderflåder, hvorfra foderet via slanger føres frem til hvert enkelt net. Fodringen er computerstyret, men overvåges og justeres løbende af fiskemesteren efter fiskenes appetit den givne dag. På denne måde sikres en optimal fodring efter vejrforhold og fiskens kondition, samtidig med at foderspild nedbringes til nær nul. Ørrederne fodres udelukkende med miljøgodkendt tørfoder. I dag anvender havbruget kun ca. 1,2 kg tørfoder til at producere 1 kg ørred. Det er med andre ord en meget effektiv fødevareproduktion sammenlignet med andre former for animalsk opdræt. Tørfoder til ørreder består primært af fiskemel og fiskeolie, som presses sammen i pilleform. Såvel fiskeolie som fiskemel har en høj biologisk værdi. Gennem forskning er der udviklet forskellige fodertyper, som tager hensyn til fiskens naturlige behov, dens udvikling og til det omgivende miljø.

Den stigende efterspørgsel på marine råvarer til andre formål har medført, at fiskeolien og –melet suppleres med rapsolie, sojamel og hvede. Det svarer til, at der indgår 1-1,4kg industrifisk til 1 kg foder, hvilket er meget mindre, end hvad den vilde fisk fortærer pr. kg. tilvækst. Kvaliteten af foderet har naturligvis stor betydning for fiskens sundhed, miljøet og for økonomien i driften. Fiskeolien i foderet bidrager også til ørredens høje indhold af omega-3-fedtsyrer. Foderet er i øvrigt renset for dioxin og andre skadelige stoffer. Nogle mennesker fravælger at spise fisk af bekymring for dioxin og tungmetaller. Disse problemer kan opstå i forbindelse med vildtfangede fisk, hvor stofferne kan opkoncentreres i fødekæden. I opdræt fodres ørreden kun med specialfremstillet, renset foder, der løbende kontrolleres. Musholm tester også den færdige fisk i slagtesæsonen. I øvrigt henviser vi til undersøgelsen fra Danmarks Fødevareforskning, ”Dioxinhandlingsplan 2000-2004”, der tydeligt viser, at opdrættet ørred er noget af det bedste fisk, som man kan spise, hvis man er optaget af fødevaresikkerhed.