Hjælpestoffer

En udfordring for havbruget er begroning af nettene med bl.a. muslinger. Hvis begroningen bliver for tæt, kan vandet ikke længere frit strømme ind til fiskene, og nettene bliver tunge og risikerer at synke. Derfor imprægnerer Musholm hvert år nettene med et antibegroningsmiddel, som hæmmer væksten af alger og muslinger.

Der foregår en løbende forskning og udvikling af mere miljøvenlige antibegroningsmidler og af nye netkvaliteter med den målsætning at kunne reducere anvendelsen mest muligt.