Opdræt og miljø | Art og livscyklus | Produktion fra æg til høstet fisk | Foder | Kødets farve | Dyrevelfærd | Vaccination | Undslupne regnbueørreder i naturen | Medicinering i havbrug | Hjælpestoffer | ASC – Aquaculture Stewardship Council | Muslinger | Klima

Hjælpestoffer

Begroning af nettene med bl.a. muslinger er en udfordring for havbrug. Hvis begroningen bliver for tæt, så kan vandet ikke længere strømme frit ind til fiskene, og nettene risikerer at blive for tunge og synke. Derfor imprægnerer Musholm hvert år nettene med et antibegroningsmiddel, som hæmmer væksten af alger og muslinger.

Der foregår en løbende forskning og udvikling af mere miljøvenlige antibegroningsmidler og af nye netkvaliteter med den målsætning at kunne reducere anvendelsen mest muligt.