Dyrevelfærd

Produktionen hos Musholm følger ørredens naturlige livscyklus fra klækning i kildevand, opvækst i ferskvand til udsætning i havvand. På havbruget udsættes fisken i store net, båret af flydende ringe. Der er ingen lovkrav til bestandstætheder, men hos Musholm overstiger tætheden selv ved den største biomasse før slagtningen ikke over 25kg fisk pr. m3.

Fisken overvåges dagligt af de ansatte på havet, som også justerer fodringen efter vejrforholdene og fiskens tilstand. Ved sygdomstegn tilkaldes en dyrlæge med speciale i fiskeopdræt.
Der arbejdes i EU med at etablere et fælles regelsæt, Code of Conduct, for dyrevelfærd i akvakultur, og for yderligere information kan vi henvise til hjemmesiden for Dansk Akvakultur, www.danskakvakultur.dk