Dyrevelfærd

Musholms opdræt følger ørredens naturlige livscyklus fra klækning i kildevand, opvækst i ferskvand til udsætning i havvand. På havbruget udsættes fisken i store net, båret af flydende ringe. Der er ingen lovkrav til bestandstætheder, men hos Musholm overstiger tætheden, selv ved den største biomasse før slagtningen, ikke over 2,5 % pr. m3.

Fisken overvåges dagligt af de ansatte på havet, som også justerer fodringen efter vejrforholdene og fiskens appetit. Ved sygdomstegn tilkaldes en dyrlæge med speciale i fiskeopdræt.
Der arbejdes i EU med at etablere et fælles regelsæt, Code of Conduct, for dyrevelfærd i akvakultur, og for yderligere information kan vi henvise til hjemmesiden for Dansk Akvakultur, www.danskakvakultur.dk