Medicinering i havbrug

Indimellem sker det, at ørrederne angribes af fiskepatogene bakterier (bakterier der kun fremkalder sygdom hos fisk), og en medicinbehandling er nødvendig. Dette foregår vha. af medicin tilsat foderet.
Udledning af medicin og hjælpestofrester reguleres af bekendtgørelse nr. 921,1996 i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Medicineringen er kontrolleret og dyrlægeovervåget. Medicinfoder kan kun bestilles på baggrund af en recept fra et dyrlægebesøg, og er kun til den ordinerede behandling.

Derudover sætter lovgivningen med sine vandkvalitetskriterier grænser for brugen af medicin. Musholm har fået udført omfattende modelberegninger for mængden af medicin, der kan anvendes, uden at koncentrationerne overskrider de gældende grænser. Grænserne er sat meget lavt af forsigtighedshensyn. Nyere forskning lægger op til at grænserne kan hæves uden nogen skadelig effekt for miljøet. Efter endt medicinbehandling er fisken i en 40 dages karantæne, før den kan høstes og slagtes. På denne måde er man sikret, at ørreden er fuldstændigt fri for medicinrester.