Medicinering i havbrug

Indimellem sker det, at fiskene angribes af fiskepatogene bakterier (bakterier, der kun fremkalder sygdom hos fisk), og en medicinbehandling er nødvendig. Dette foregår vha. af medicin tilsat foderet.
Udledning af medicin og hjælpestofrester reguleres af bekendtgørelse nr. 921,1996 i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Al medicinering er kontrolleret og dyrlægeovervåget. Medicinfoder kan kun bestilles på baggrund af et dyrlægebesøg og en recept og er kun til den ordinerede behandling.

Derudover sætter lovgivningen med sine vandkvalitetskriterier grænser for brugen af medicin. Musholm har fået udført omfattende modelberegninger for mængden af medicin, der kan anvendes uden at koncentrationerne overskrider de gældende grænser. Grænserne er sat meget lavt af forsigtighedshensyn. Nyere forskning lægger op til at grænserne kan hæves uden nogen skadelig effekt for miljøet. Efter endt medicinbehandling er fisken i karantæne i 40 dage, før den kan tages op og slagtes. På denne måde er man sikret, at fisken er fuldstændigt fri for medicinrester.