Opdræt og miljø | Art og livscyklus | Produktion fra æg til høstet fisk | Foder | Kødets farve | Dyrevelfærd | Vaccination | Undslupne regnbueørreder i naturen | Medicinering i havbrug | Hjælpestoffer | ASC – Aquaculture Stewardship Council | Muslinger | Klima

Muslinger

Muslinger kan opdrættes med fangkulturer i tilknytning til havbrug for at reducere havbrugets samlede kvælstofudledning, fordi muslingerne filtrerer vandet for plankton og alger, som har optaget en del af det kvælstof, som udledes fra fiskeopdrættet. Storebælt har en høj koncentration af naturligt forekommende muslingelarver, og i princippet kan indfangning, dyrkning og høst af muslinger således fjerne en vis mængde kvælstof fra vandmiljøet.

Der er stadig vanskeligheder ved at etablere en praktisk gennemførlig dyrkningsform med opdrætsudstyr, der kan holde til de hårde fysiske naturforhold ved havbrugene i Storebælt. Musholm har gennemført og deltager i forskellige muslingeforsøg, og håber i fremtiden at kunne starte en muslingeproduktion op i større skala. Musholm deltog i 2016-2019 i udviklingsprojektet “Baltic Blue Growth”. Læs mere om projektet her.