Muslinger

Muslinger kan opdrættes med fangkulturer i tilknytning til havbrug for at reducere kvælstof-udledningen, fordi muslingerne filtrerer vandet for plankton og alger, som har optaget en del af det kvælstof, som udledes fra fiskeopdrættet. Storebælt har en høj koncentration af naturligt forekommende muslingelarver, og i princippet kan indfangning, dyrkning og høst af muslinger således fjerne en vis mængde kvælstof fra vandmiljøet.

Der er stadig vanskeligheder ved at etablere en praktisk gennemførlig dyrkningsform med opdrætsudstyr, der kan holde til de hårde fysiske naturforhold ved havbrugene i Storebælt. Musholm gennemfører forskellige forsøg og håber i fremtiden at kunne starte en muslingeproduktion op i større skala og deltager i udviklingsprojektet “Baltic Blue Growth”. Læs mere om projektet her.