Musholm deltager i EU-muslingeprojekt

DSC_0277

Musholm deltager i et EU-muslingeprojekt med deltagelse fra Danmark, Estland, Letland, Polen, Sverige og Tyskland. Sveriges Region Østergøtland leder projektet. Formålet med projektet, der startede den 20. november, 2015 og løber til 30. april 2019 er at udvikle muslingeproduktionen i Østersøen med henblik på at bidrage til at begrænse belastningen af Østersøen med næringssalte. Samtidig arbejdes der på at muslingerne kan anvendes kommercielt til f.eks. fiskemel. Musholms opgave er – sammen med konsulentfirmaet Orbicon – at optimere muslingeproduktionen. Musholm har etableret et muslingeopdrætsanlæg. Der udføres forsøg med forskellige net- og line-typer og afværge foranstaltninger i forhold til prædatorer, som f.eks. edderfugle.

Projektet og samarbejdet i projektet fungerer godt. Der er indhentet erfaringer og været vidensdeling. Projektet er også interessant for Danmark. Det danske Folketing vedtog 1. juni 2017 et lovforslag om kompenserende virkemidler ved godkendelse eller udvidelse af havbrug. Her er muslinger et væsentligt virkemiddel. Lovforslaget er endnu ikke implementeret, men der er ingen tvivl om, at interessen for dyrkning af muslinger vil øges blandt havbrugsvirksomheder og andre virksomheder.

Læs mere om projektet på   www.balticbluegrowth.eu

Yderligere oplysninger: Torben Wallach, tlf. 27382976 e-mail: tw(at)musholm.com

Flagship-bild-500x500

IR_BSR_logo_EU-supplement_horizontal_297mm[1]ibsr_p2_Baltic-Blue-Growth_project-logo_inverted