Musholm deltager i EU-muslingeprojekt

DSC_0277

Musholm deltager i et EU-muslingeprojekt med deltagelse fra Danmark, Estland, Letland, Polen, Sverige og Tyskland. Sveriges Region Østergøtland leder projektet. Formålet med projektet, der startedes 20. november, 2015 og løber til 30. april 2019 er at udvikle muslingeproduktionen i Østersøen med henblik på at bidrage til at begrænse belastningen af Østersøen med næringssalte. Samtidig arbejdes der på at muslingerne kan anvendes kommercielt til f.eks. fiskemel. Musholms opgave er – sammen med konsulentfirmaet Orbicon – at optimere muslingeproduktionen. Musholm vil etablere en fokusfarm. Der laves desuden forsøg med forskellige net- og line-typer.

Læs mere om projektet på   www.balticbluegrowth.eu

Musholm’s andel af projektet er ca. € 350.000, hvor EU refunderer ca. € 230.000.Flagship-bild-500x500

Yderligere oplysninger: Torben Wallach, tlf. 27382976 e-mail: tw@musholm.com

IR_BSR_logo_EU-supplement_horizontal_297mm[1]ibsr_p2_Baltic-Blue-Growth_project-logo_inverted