Klima

Fisk fra akvakultur er en klimavenlig fødevare. Musholms opdræt af 1 kg ørred i havbrug viste i 2019 et CO2-aftryk på ca. 1,65kg for en rund, urenset havopdrættet ørred. I den anvendte beregningsmodel fra ASC-certificeringen af Musholms havbrug udgjorde havbrugets andel ca. 0,12kg CO2., mens den resterende andel af CO2 beregningen hovedsageligt stammer fra produktionen af fiskefoder.

Klimaaftrykket er lavt sammenlignet med andre former for animalsk produktion.  FN og EU forventes at udarbejde nye klimaberegningsmodeller i 2021, som Musholm vil anvende fremadrettet.

(Kilde: DCA Nationalt center for fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet og ICES CM 2012/Q:03 Life cycle environment impacts of different fish farming alternatives in the Baltic Sea, samt energiberegningsmodellen fra ASC standarden).