Klima

Fiskeopdræt er en klimaeffektiv fødevareproduktion. Størstedelen af CO2-påvirkningen fra fiskeopdræt kommer fra foderet. Klimapåvirkningen fra havbrug er derfor relativt lav sammenlignet med andre former for animalsk produktion. EU forventes at udarbejde nye klimaberegningsmodeller, som vil kunne anvendes som yderligere dokumentation.

Havbrug har en klimapåvirkning  på ca. 1,75 CO2-ækvivalenter pr. kg fersk ørred.

Dambrug har en klimapåvirkning  på ca. 1,8 CO2-ækvivalenter pr. kg fersk ørred.

 

Kilder:

Tabel over fødevarers klimaaftryk (2016), Lisbeth Mogensen, Marie Trydeman Knudsen og John E. Hermansen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 

Life cycle environmental impacts of different fish farming alternatives in the Baltic Sea (2012), Juha Grönroos, Frans Silvenius, Markus Kankainen, Kimmo Silvo, Timo Mäkinen, ICES.

Klimaaftryk fra fiskeopdræt i akvakultur (2020), Rasmus Nielsen og Max Nielsen, IFRO Udredning; No. 2020/27