Produkter

Musholm opdrætter fisk både på dambrug og i havbrug. Produktionen af ørreder følger fiskens naturlige livscyklus – at blive klækket i ferskvand og med tiden søge ud i havet for at jage og vokse. Efter ca. 18-20 måneder i ferskvand udsættes fisken i store net på åbent hav i Storebælt, hvor den nyder godt af den stærke strøm og den gode vandkvalitet. Ørrederne fodres hver dag af erfarne fiskemestre med et særligt miljøvenligt foder baseret på fiske- og soyamel.

Om efteråret ændrer fiskens skind langsomt farve fra sølvblank jagedragt og til en mørkere rødlig farve, som er fiskens naturlige gydedragt. Ørreder har en naturlig variation i kød- og skindfarve. Fiskens vej fra æg til færdig vare tager næsten 3 år. Ørreder fra Musholm er produceret, høstet og pakket med fuld sporbarhed og under kontrollerede forhold. Det færdige produkt har efter bearbejdning og pakning en meget høj friskhed og kvalitet.

Musholm havbrug Vest er ASC-certificeret, som er godkendt af WWF som international standard for ansvarligt havbrug. (Se mere om ASC her).

Musholms havbrug ved Karrebæk er økologisk certificeret efter EU- og det danske Ø-mærke standard. (Mere info herom).