Forfatter Arkiver: musholm.com

Musholm bliver pilot på verdensomspændende naturtiltag

Science Based Target ved havbruget Musholm Vest ASC

Musholm er udvalgt af det internationale Science Based Targets for Nature som pilotvirksomhed på det marine område til at lave vejledninger for, hvordan Musholm og andre virksomheder kan arbejde vidensbaseret med egne naturaftryk og sætte mål for naturpositive tiltag. Musholm er den første akvakulturvirksomhed i verden, der skal prøve kræfter med rammerne i Science Based […]

Handelselev med interesse for eksportsalg af fødevarer

Musholm A/S er i positiv udvikling og søger handelselev med interesse for eksportsalg af fødevarer Har du lyst til at gøre karriere indenfor international handel? Og ønsker du at lære handelsfaget at kende i en lokal vestsjællandsk fødevarevirksomhed, hvor du får mulighed for at beskæftige dig med kunder fra hele verden? Så har Musholm A/S […]

Regnskabsansvarlig/Financial Controller til Musholm A/S

Vil du være en del af Musholm A/S’ økonomiteam og have mulighed for at definere din rolle og dine opgaver? Musholm A/S er en dansk akvakulturvirksomhed specialiseret i opdræt, forarbejdning og salg af ørreder og ørredrogn. Vi har succes, og mængden af opgaver er derfor også blevet flere og mere komplekse, ikke mindst på økonomiområdet. […]

Socialdemokratiet i Kalundborg besøger Musholm A/S

Torsdag den 7. september tog partiforeningen på virksomhedsbesøg til virksomheden Musholm som ligger på Reersø. 12 forventningsfulde medlemmer stod klar på Reersø Havn kl. 10 og blev budt velkommen af Anders Lejbach, fiskemester samt Niels Dalsgaard, Adm. Direktør. Besøget startede med at vi blev budt på en kop kaffe og blev af Niels Dalsgaard præsenteret […]

Frederik Vad drøftede havplan og ordblindestrategi hos Musholm

På en dag med skyfri himmel og havblik over Storebælt, havde Musholm d. 28. august besøg af Slagelsekredsens socialdemokratiske folketingsmedlem, Frederik Vad.  Her fik Frederik Vad både besigtiget Musholms faciliteter på Reersø Havn og set et af Musholms havbrug i Storebælt. Besøget gav mulighed for at drøfte den kommende havplan, der i slutningen af september […]

Fisk på menuen til Madens Folkemøde 2023

Tænketanken Frej inviterede fredag den 2. juni til arrangement på Madens Folkemøde 2023 under temaet ’Skal vi fiske efter de bæredygtige løsninger?’ En fællesspisning, hvor Tænketanken Frej sammen med aktører fra fiskerierhvervet og Musholm A/S satte fisk på menuen og åbnede for debatten.  Arrangementets popularitet viste sig allerede ved, at det var det første udsolgte […]

Arbejdet med reparation af opdrætsringe på stejlepladsen på Reersø havn er afsluttet ultimo marts

Efter påsejlingen af opdrætsanlægget  sidste år har Musholm repareret og ombygget opdrætsringe på stejlepladsen på Reersø havn. Arbejdet er nu afsluttet.  Vores arbejde med at reparere vores opdrætsringe efter sidste års påsejling af nu afsluttet. Det betyder, at vi nu, som vi har gjort det de tidligere år, rydder op på stejlepladsen, fjerner køreplader osv. […]

Fra Båden til Borgen

Den 23. februar 2023 blev der inviteret til et stormøde på Christiansborg med fokus på akvakultur og fiskeriet. Tænketanken Frej har gjort en stor indsats for at udfordre erhvervet til at se indad og komme med forslag og løsninger på bæredygtighedsproblematikkerne. Frej kunne præsentere og overrække disse anbefalinger til Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriminister Jacob Jensen, […]

DANSKE OPDRÆTSFISK OVERHOLDER PFAS-GRÆNSEVÆRDIER

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens. Der indgår også fiskemel i foder til opdrætsfisk og Dansk Akvakultur følger derfor problemstillingen tæt. Vi […]