Reersø Fiskehus lukker til 2023

Musholm A/S har siden 1982 haft fiskeudsalg og cafe på Reersø havn – enten med egen drift eller med forskellige forpagtere. I  2023 har forpagter valgt ikke at fortsætte, og butikken vil være lukket i år.

Kort før Påske blev vi meddelt af forpagter, at man ikke ønskede at fortsætte driften og forpagtningen af Reersø Fiskehus. Musholm respekterer forpagters beslutning. Det er vores indtryk, at omsætning og indtjening har været udfordret de sidste tre år. Først var der et år med nedlukning pga. COVID. Derefter har der været meget stigende energipriser, som har stor betydning for drift af kølerum, isværk osv. samt udfordringer med bemanding i den korte sæson.

Vi har haft mange ansatte og forskellige forpagter i fiskebutikken over årene, og vi er alle taknemmelige for deres indsats og arbejde med at gøre Reersø Fiskehus og Reersø havn til et populært udflugtsmål i sommersæsonen.

Reersø Fiskehus vil derfor være lukket i hele 2023 sæsonen. Fra august inddrages butiksarealet igen til fabriksproduktion, og det er usikkert, hvad vi vil gøre til 2024.

Reersø Havn er et attraktivt udflugtsmål,  og vi vil gerne henvise gæster og turister til et af de mange andre gode lokale spisesteder med både bryggeri, kro, kiosk, sandwich, kaffebar osv. på Reersø.