Arbejdet med reparation af opdrætsringe på stejlepladsen på Reersø havn er afsluttet ultimo marts

Efter påsejlingen af opdrætsanlægget  sidste år har Musholm repareret og ombygget opdrætsringe på stejlepladsen på Reersø havn. Arbejdet er nu afsluttet. 

Vores arbejde med at reparere vores opdrætsringe efter sidste års påsejling af nu afsluttet. Det betyder, at vi nu, som vi har gjort det de tidligere år, rydder op på stejlepladsen, fjerner køreplader osv. Der er indgået aftale med en lokal anlægsgartner, som så snart vejret tillader det, vil jævne ud og tilså med strandsvingel og rødsvingel. Meget af arealet står lige nu under vand pga. nedbør, hvorfor arbejdet på stejlepladsen vil blive udført i flere omgange efterhånden som arealet bliver tørt nok til at arbejde på og tilså.

Stejlepladsen har siden Reersø Havns anlæggelse været benyttet til vedligeholdelse af fiskenet og bundgarn, opbevaring af bundgarnspæle og fiskeredskaber, tjæring af garn, opbevaring af både, opbevaring af sten og materiel til vedligeholdelse af havnen og molerne, og siden begyndelsen af 1980’erne til opbevaring og klargøring af net og materiel til muslinge- og fiskeopdræt. Stejlepladsen har derfor en vigtig betydning og funktion for havnens brugere og økonomi. Dertil kommer, at Reersø Havn er en privat fiskeri- og erhvervshavn, hvor alle  bidrag fra de forskellige brugere, bierhvervsfiskere, lystsejlere, fritidsfiskere og fiskeopdræt, sikrer en sund økonomi til dækning af havnens udgifter og investeringer.

Det er også vigtigt, at  man kan køre på stejlepladsen rundt om både- og materielgården, og da vi er færdige med arbejdet nu, så er det også muligt igen.

Vi bestræber os på at holde både stejlepladsen og havnen ryddelig og velholdt for lokalområdet. Det er essentielt, at den også er til gavn for beboere og gæster. Derfor sigter vi altid efter, at vores aktiviteter gennemføres under hensyntagen til de forhold, der gør sig gældende på havnen, med respekt for kommunens anvisninger. Den forpligtigelse har vi også overholdt i forbindelse med reparationen af vores opdrætsringe. Og nu ser vi frem til, at arealet på stejlepladsen igen tilsås og kan tilgås til gavn for lokalområdet.

Hvis yderligere spørgsmål, kontakt venligst Niels på 21 68 87 53