Ministerbesøg på Musholm

Skatteminister Jeppe Bruus (S) lagde vejen forbi Musholm d. 22. maj for at se nærmere på potentialet i at udvikle havbrug, med opdræt af sunde fisk med et lavt CO2-aftryk.

Det var på en solrig forårsdag, at fiskemester Anders Lejbach sammen med direktør Niels Dalsgaard og vicedirektør Thorbjørn Harkamp kunne byde Jeppe Bruus velkommen om bord på skibet Frigg for at tage turen ud i Storebælt og se nærmere på Musholms havbrug, der ligger ud for Reersø Havn i Vestsjælland.

Stor imødekommenhed
På sejlturen ud til havbruget fik ministeren mulighed for at opleve, hvordan Musholms opdrætsringe tager sig ud på havet. Han fik også indblik i den daglige drift, eksempelvis hvordan fodringen er optimeret til at ske så hensigtsmæssigt som muligt, både for havmiljø og fisk. Besøget var en positiv oplevelse, ikke mindst for fiskemester Anders Lejbach.

Mange har et indtryk af havbrug, der ikke stemmer overens med, hvordan det er i virkeligheden. Men ministeren havde ingen forbehold. Og det var positivt at opleve, hvor åben han var over for at høre om, hvad vi kan, gør og vil på Musholm, forklarer Anders Lejbach.

Fiskermester Anders Lejbach (tv.) sejler med skatteminister Jeppe Bruus (A) ud i Storebælt for at vise, hvordan Musholm opdrætter ørreder.

En klimavenlig fødevare
Anders Lejbach fortalte blandet andet ministeren om det lave klimaftryk, som ørred fra dansk opdræt har i forhold til andre fødevarer, vi ofte spiser. Musholms fisk udleder cirka 1,65 kilo CO2eq per kilo, hvilket er lavt sammenlignet med andre former for animalsk produktion. 

*Ko har et klimaaftryk på 13,9 CO2eq per kilo kød
Gris har et klimaaftryk på 4,6 CO2eq per kilo kød
Kylling har et klimaaftryk på 3,2 CO2eq per kilo kød
Fisk fra opdræt har et klimaaftryk på 1,8 CO2eq per kilo fisk
Havregryn har et aftryk på 0,8 CO2eq per kilo gryn


Musholm vil den gode udvikling

Direktør Niels Dalsgaard oplevede også, at Jeppe Bruus fandt det interessant at høre om, hvordan Musholm arbejder aktivt med teknologiudvikling. Det sker fx ved at udvikle bedre opdrætsringe til fiskene i samarbejde med danske udstyrsleverandører og forskningsinstitutioner. Også her er Musholm med til at skabe dansk eksportsucces.

Ministeren gav sig tid til, at vi kunne fortælle om Musholms aktiviteter og det betyder meget for os. Vi er jo meget stolte af, at vi kan drive en virksomhed, med opdræt af sunde, bæredygtige fisk i Danmark, der efterspørges i hele verden, siger Niels Dalsgaard.

Interesse for gode arbejdspladser
Det er skatteminister Jeppe Bruus’ første besøg på et havbrug. Som minister for skatteområdet har han en naturlig interesse for danske virksomheders rammevilkår og gode danske arbejdspladser. Der blev da også mulighed for både at drøfte havstrategiområdet, samt den generelle økonomi- og erhvervsudvikling, som ministeren fandt relevant at se nærmere på.

*Kilde: 1Mogensen et al. 2016. DCA, National Center for Fødevarer og Jordbrug. 2Nielsen & Nielsen. IFRO Udredning 2020 / 27