Kategori Arkiver: Nyheder fra havbruget

Alt vedrørende havbrug og miljø

Musholm støtter Danmark planter træer

Vær med til at plante træer. Det er Growing Trees Network Foundation, der står for at plante de mange træer og rejse de nye Folkeskove. I løbet af efteråret bliver der afholdt planteevents i hele landet, hvor I får mulighed for at plante jeres egne træer. De forskellige planteevents bliver annonceret på: https://www.danmarkplantertraeer.dk/

TV-2 Øst besøger Musholm

Musholm har haft besøg af TV-2 Øst med udsendelsesrækken “Tæt på. Hvor kommer maden fra”. Det kom der et par gode og informative udsendelser ud af, hvor man kan blive klogere på, hvor havbrugsfisk kommer fra og hvordan hverdagen ser ud på Musholms havbrug. For os er det vigtigt, at alle interesserede aktører har mulighed […]

Sportsfiskerforbundet og Kalundborg kommune på besøg på havbruget ved Musholm

Kalundborg Kommunes udvalg for teknik og miljø og ledende medarbejdere fra miljø-adminstrationen havde taget initiativ til et møde på Musholms havbrug med Danmarks Sportsfiskerforbund, som var repræsenteret ved formand Verner W. Hansen,  Lars Brinch Thygesen og Knud Nielsen. Efter en sejltur til havbruget i Storebælt med arbejdsskibet ”Mari” var der kaffe og uformel debat hos […]

Magnus Heunicke (Socialdemokratiet) besøg på Karrebæk havbrug

Karrebæk havbrug havde den 27.05.19 besøg af det lokale folketingsmedlem for Socialdemokratiet Magnus Heunicke. Midt i en travl valgkamp var der også til en god, hyggelig og uformel snak om akvakultur, havbrug, erhverv og turisme på Thomas og Maj-Britts “Cafe Fiskerlejet” i Karrebæksminde.

MUSHOLM FØLGER FORTSAT DE KORREKTE PROCEDURER FOR ANVENDELSEN AF FODERLÆGEMIDDEL

Musholm følger de korrekte procedurer og følger myndighedernes anvisninger i forhold til anvendelsen af foderlægemiddel. Fødevarestyrelsens Veterinære Rejsehold bekræftede dette efter et tilsyn hos Musholm i december 2018, hvor det igen blev konstateret at forholdene på Musholm var i orden, og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På de sociale medier, bl.a. Facebook, fremføres der […]

Om økologi på Karrebaek Havbrug i 2017

På de sociale medier er der blevet fremsendt misvisende påstande om Musholms samarbejde om og opdræt af økologiske ørreder ved Karrebæk havbrug. I 2017 blev der ikke opdrættet økologiske ørreder på Karrebæk havbrug.  Årsagen var, at EU og de danske myndigheder ændrede reglerne for økologisk havbrug fra januar 2017, bl.a. med krav om at hele […]

Musholm orientering om Asnæsværkets Fiskeopdræt (AF)

I november 2018 overførte Musholm fisk fra vore dambrug i Jylland til Asnæsværkets Fiskeopdræt (AF). Fisken blev placeret i opdrætsbure i kølevandskanalen. Det har været praksis siden 2014, hvor NaturErhvervsstyrelsen definerede kølevandskanalen som en del af AF’s landbaserede anlæg. Kalundborg Kommune indskærpede i november 2018, at denne praksis skal ophøre. Der er ikke længere fisk […]

Rapportering og tilsyn i orden

I flere medier og Folketinget har der været stillet spørgsmål, om Musholms procedurer for anvendelse af foderlægemiddel var korrekt. Fødevarestyrelsens Rejsehold har efterfølgende været på tilsyn hos Musholm i december. Opgaven med tilsynet var at gennemgå Musholms procedurer for anvendelse af foderlægemiddel på Musholm Øst og Musholm Vest. Under tilsynet blev der gennemgået registreringer, rapportering til myndigheder […]

Om registrering og anvendelse af foderlægemiddel på Musholms havbrug

Foderlægemiddel ordineres af praktiserende dyrlæger og fremstilles på dertil godkendte fiskefoderfabrikker. Alle registreringer til Fødevarestyrelsens database VetStat sker via foderfabrikken med baggrund i dyrlægens recepter. Alle oplysninger i VetStat er offentlig tilgængelige. Der stilles spørgsmål til Miljø- og Fødevareministeriet om Musholms registreringer og anvendelse af foderlægemiddel. Vi har derfor gennemgået vores registreringer og sammenlignet med […]

Opfølgning på orienteringen om mistede fisk fra Musholm

Søndag den 27.10.18 er der gennemført dykkerinspektion på havbrugene ved Musholm. Der blev fundet 2 mindre skader på netburene, som blev udbedret. På Musholm Vest blev der ikke observeret regnbueørreder omkring havbruget uden for netburene. På Musholm Øst blev der observeret og fanget 1 regnbueørred omkring havbruget uden for netburene. Under fodring er der i weekenden og frem […]