Højsæsonen er slut og Musholm ønsker god jul og godt nytår 2023

Alle medarbejdere fra Musholm kan gå tilfredse på juleferie efter en god afslutning på en forholdsvist rolig og effektiv højsæson for de to havbrug ud for Reersø.

Tak til alle medarbejdere – både fuldtidsansatte og sæsonarbejdere, som i fællesskab har hjulpet til med at vi har fået høstet og forarbejdet alle ørreder på Musholms havbrug.

Ro på havet trods storm og frost
Nærmest alt er gået efter planen i år, så det har været en højsæson med en særlig form for ro over sig. Også selvom vi i løbet af efteråret oplevede både en usædvanlig stærk østen-storm og en periode med tidlig hård frost i november.

Hele holdet af medarbejdere har været erfarne og håndteret opgaverne på bedste måde. Når Musholm opdrætter fiskene på åbent hav er det på naturens betingelser og det kræver meget af medarbejderne, men også af vores udstyr, som har fungeret godt og vist sit værd.

Havområderne er nu klar til at ligge brak, indtil nye fisk skal sættes ud til foråret. Foderbåde, opdrætsnet og udstyr er væk fra havet. De eneste synlige tegn på havet er nu, at placeringerne fortsat er afmærket med bøjer,  og at opdrætsringene ligger for anker i henhold til den nye tilladelse, så vi reducerer unødvendig aktivitet på land i den våde jord.

Erfaren produktion på Reersø havn
Produktionen på fabrikken på Reersø har fungeret godt. Vi har også i denne sæson haft gavn af, at de fleste sæsonarbejdere har været hos os i flere år. Deres erfaring og motivation for at komme år efter år, gør at arbejdet bliver udført godt og effektivt.

Fabriksproduktionen er nu lukket ned, og havnen er ryddet af og uden ekstra mandskabsfaciliteter, tanke til losning af fisk, køletrailere mm. Klar til foråret og sommerens mange turister, lystsejlere og andre brugere af havnen.

Sæsonrekord i Korsør
I Korsør er arbejdet er gået så godt, at det er lykkedes at sætte en ny sæsonrekord for frysehuset. Vi har, igen i år, været begunstiget af et stærkt, rutineret og fleksibelt team af sæsonarbejdere, som har været med til at hele processen har kørt på skinner helt fra sæsonens start. Alt er forløbet tilfredsstillende, og specielt investeringen i den nye, ekstra glaseringsmaskine, har tilføjet ekstra fleksibilitet og driftssikkerhed til processen. Nu er alt rengjort og vasket ned og også herfra har alle sæsonarbejderne kunnet køre hjem til Polen og fejre jul.

Forarbejdningen af ørredrogn på fabrikken i Korsør har fungeret godt. En større og større del af rognen forarbejdes og eksporteres til Europa. I år har vi haft ekstra gavn af mange lokale unge medarbejdere. Efter en velfortjent juleferie skal flere af dem på udlandsrejser og i gang med studier. Når vi går i gang med produktionen i Korsør igen i januar, bliver det derfor med indkøring af nye medarbejdere.

God jul og godt nytår
Musholm vil gene sende en julehilsen til alle vores medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og kunder og lad os slutte denne forholdsvist rolige sæson af med et foto af, hvordan  naturkræfterne og vejrforholdene lukkede kontoret en dag før tid, da stormen Pia ramte Reersø havn d. 21. december.

Musholm er glade for at være på Reersø havn og med så udsat en placering, når storme raser og vandstanden stiger, vil vi i år gerne sende en særlig julehilsen til vores naboer og ikke mindst Reersø lokale beredskab. Tak for jeres indsats på Reersø, hvor alle I frivillige netop nu gør en ekstra og vigtig indsats for jeres lokalområde.

Som tidligere år sender vi ikke julegaver til vores forretningsforbindelser, men har valgt at støtte følgende organisationer med økonomiske bidrag:

 

Bedste ønsker til alle om en God Jul og et godt og velsignet Nytår og Fred på Jord.

 

Musholm A/S & Løjstrup Dambrug A/S