Forfatter Arkiver: Teis Volstrup

Ombygning af Mønsted dambrug til økologisk dambrug med tilskud fra Fiskeristyrelsen og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under EU

I 2023 gennemførte Løjstrup dambrug i samarbejde med Viborg Kommune et naturgenopretnings-projekt , hvor spærringen i Mønsted å blev fjernet. Nu er der fri passage for fisk i vandløbet, og dambruget har etableret et helt nyt vandindtag med automatisk stemmeværk, som reguleres af en flow-måler, der konstant måler vandføringen til dambruget. Efter naturgenopretnings-projektet var afsluttet, […]

Højsæsonen er slut og Musholm ønsker god jul og godt nytår 2023

Alle medarbejdere fra Musholm kan gå tilfredse på juleferie efter en god afslutning på en forholdsvist rolig og effektiv højsæson for de to havbrug ud for Reersø. Tak til alle medarbejdere – både fuldtidsansatte og sæsonarbejdere, som i fællesskab har hjulpet til med at vi har fået høstet og forarbejdet alle ørreder på Musholms havbrug. […]