Kategori Arkiver: Nyheder fra dambrugene

Alt vedrørende dambrugene

Ombygning af Mønsted dambrug til økologisk dambrug med tilskud fra Fiskeristyrelsen og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under EU

I 2023 gennemførte Løjstrup dambrug i samarbejde med Viborg Kommune et naturgenopretnings-projekt , hvor spærringen i Mønsted å blev fjernet. Nu er der fri passage for fisk i vandløbet, og dambruget har etableret et helt nyt vandindtag med automatisk stemmeværk, som reguleres af en flow-måler, der konstant måler vandføringen til dambruget. Efter naturgenopretnings-projektet var afsluttet, […]