Musholm bliver pilot på verdensomspændende naturtiltag

Science Based Target ved havbruget Musholm Vest ASC

Musholm er udvalgt af det internationale Science Based Targets for Nature som pilotvirksomhed på det marine område til at lave vejledninger for, hvordan Musholm og andre virksomheder kan arbejde vidensbaseret med egne naturaftryk og sætte mål for naturpositive tiltag.

Musholm er den første akvakulturvirksomhed i verden, der skal prøve kræfter med rammerne i Science Based Targets for Nature (SBTN). De er udvalgt af Science Based Target’s Ocean Hub til at være pilotvirksomhed, hvor man samler erfaringer, til at udvikle vejledning for andre virksomheder der ønsker at sætte positive mål for eget naturaftryk i fremtiden.

Udover Musholm er der udvalgt tre andre internationale virksomheder i det der kaldes værdikæden for seafood. Det er Carrefour, Mars Petcare og Bolton Foods – alle meget store internationale firmaer. Musholm er den eneste blandt disse, der opdrætter fisk i havet, og er dermed den første marine akvakulturvirksomhed i verden, der arbejder med Science Based Targets for Nature.

Afhængige af naturen

SBTN åbnede for ansøgninger for at være med i pilot-projektet inden for Seafood-sektoren i februar, og deltagerne er valgt ud fra kriterier som parathed, i hvor høj grad virksomheden repræsenterer en sektor og geografi. Nu indsamles feedback og vejledninger forberedes til offentlig kommentering. Den overordnede lancering af pilotprojekterne med vejledninger bliver i foråret 2025.

Anders Lejbach, Fiskemester hos Musholm A/S
Anders Lejbach, Fiskemester hos Musholm A/S

”Vi er stolte af at være valgt til piloten, som de eneste inden for vores område, og ser meget frem til arbejdet”, siger Anders Lejbach, fiskemester ved Musholm.

Grundlæggende går Science Based Targets for Nature (SBTN) ud på, at virksomheder og organisationer kan sætte mål og forpligte sig på initiativer og handlinger til gavn for naturen, som så godkendes og monitoreres af organisationen.

”Vi er fuldstændigt afhængige af en natur i balance med robuste økosystemer og en høj biodiversitet, for at kunne blive ved at høste afgørende økosystemtjenester som mad, CO2-fangst og ilt til atmosfæren. Science Based Targets for Nature bliver et vigtigt værktøj til at hjælpe industri og erhverv i gang med naturindsatser der skal sikre vores fremtid”, siger Maren Moltke Lyngsgaard, der er havbiolog i WSP.

Det oprindelige Science Based Targets Initiative går ud på at sætte mål og handlinger inden for klima og udledning af drivhusgasser, så man kan holde sig inden for en ramme af Parisaftalens temperaturstigning på 1,5 grader.

Parterne bag Science Based Targets er CDP, United Nations Global Compact, We Mean Business Coalition, World Resources Institute (WRI) og World Wildlife Fund (WWF).

Læs den fulde pressemeddelse fra WSP her: https://www.wsp.com/da-dk/nyheder/2024/dansk-havbrugsvirksomhed-bliver-pilot-paa-naturtiltag

Læs omtale i TV2 Øst her: https://www.tv2east.dk/slagelse/havbrug-udvalgt-til-internationalt-projekt

SBTN’s Ocean Hub: https://sciencebasedtargetsnetwork.org/about/hubs/ocean/

Kontakt for yderligere information:

Teis Volstrup

Ansvarlig for public affairs og kommunikation hos Musholm A/S

tvo@musholm.com eller 23962510