Veterancoaster har sejlet til Musholm i snart 20 år

Da Caroline S. skulle ud på sin tur nummer 750 for at sejle foderpiller fra Haderslev til Musholms opdræt af ørreder i Storebælt d. 2. august 2023, blev skib og besætning sendt af sted med højt humør.

Da Caroline S. skulle ud på sin tur nummer 750 for at sejle foderpiller fra Haderslev til Musholms opdræt af ørreder i Storebælt d. 2. august 2023, blev skib og besætning sendt af sted med højt humør.

Det var en festlig dag op til veterancoasteren Caroline S.s sejltur nummer 750, som skulle markere næsten 20 års fast rutefart fra Haderslev havn til Musholm A/S i Storebælt med fiskefoder fra de to producenter Aller Aqua ved Christiansfeld og BioMar i Brande.

Stemningsfyldt jubilæum
Jubilæet blev holdt på Saltlageret i Haderslev start august, hvor alle, der hjælper til med at holde Caroline S. sejlende var inviteret. Gæsterne kunne bl.a. smage på ørred og rogn fra Musholm og høre byens borgmester Mads Skau tale om fornøjelsen ved at se Caroline S. i havnen fra borgmesterkontoret.

Mindre lastbiltransport, mere søfart
Det er ikke kun smukt at se på, når Caroline S. stævner ud. Det er også mere effektivt at transportere foderet til søs end med lastbil i følge Musholms direktør, Niels Dalsgaard, når havbruget ligger på åbent hav, er stort nok og har en tilgængelig fodersilo, som Musholm har i Storbælt. Og han er meget glad for samarbejdet:

Vi er glade for den her løsning, som foderfabrikkerne har udviklet. Samarbejdet fungerer godt og samtidig vi vil også meget gerne støtte op om at bevare de maritime traditioner i Danmark, som Caroline S. og besætningen er med til at holde i hævd.

Erfarne søfolk om bord
Det er medlemmer af Foreningen Caroline S., der udgør besætningen, som primært består af frivillige pensionerede søfolk. De udfører det hårde manuelle arbejde om bord på coasteren fra 1959, som man gjorde det før i tiden med træluger, skærstokke, presenning og kiler. På moderne skibe åbner lugerne, når man trykker på en knap.

Faktaboks CarolinerneCaroline S. er samlingspunkt
Alle foreningens indtægter går til vedligeholdelse og driften af den ’aldrende dame’, der alene i år har fået et livsforlængende ansigtsløft til godt to millioner kroner.

En af foreningens medlemmer er skipper og styrmand Eigil Schmidt, som før han gik på pension var havnemester og lods samt leder af alle maritime aktiviteter i Haderslev Kommune fra 1994-2007. Og det er en god hobby, siger han:

Man kan måske sammenligne det lidt med de her gamle landmænd, der går til traktortræk eller mekanikerne, som har en gammel motorcykel eller bil. Vi er jo fra en tid, hvor man sejlede et halvt eller et helt år ad gangen. Det var hårdt arbejde og det var dyrt at ringe hjem, så vi skrev breve. Så man savner jo det liv til søs.

Turen til Musholm
Eigil Schmidt fortæller, at turen til Musholm fra Haderslev typisk starter om mandagen, hvor besætningen udefra møder ind aftenen før i Svendborg, hvor Caroline S. ligger fast. Så sover mandskabet om bord og spiser morgenmad med de lokale, når de er ankommet, før de sejler kl. 9.00

Når vi når tirsdag eftermiddag kl. 15.00, er Caroline S. typisk fremme i Haderslev, hvis ellers vejret har artet sig. Og alt afhængig af, hvor travlt vognmændene har, så begynder de at laste Caroline S. ved 16-tiden, som efter et par timers arbejde er lastet med 120 tons foderpiller til Musholms ørreder.

Tid til en morfar
Herefter kigger besætningen hinanden i øjnene for at beslutte, om det eventuelt er tid til en middagslur, om de skal have noget at spise, eller om de skal se at komme af sted, som Eigil Schmidt forklarer:

Er en af os trætte, så hviler vi bare. Det er det gode ved det her. Som regel så sejler vi dog nord om Fyn og mod Musholm ved 18-tiden.

Godt samarbejde
Ankomsten i Storebælt er afstemt efter den aftale, der er lavet med Musholms fiskemester Anders Lejbach. Når tid er, sejler Musholms folk ud til foderprammene og tager trosserne, hvorefter besætningen gør klar til, at foderet kan læsses af. Før var besætningen selv i lasten og hængte sækkene på, men i dag er det Musholms folk der gør det noget hårde arbejde med at balancere sækkene. Og det lyder på Eigil Schmidt til at være et godt kammeratskab:

Vi plejer lige at lave en gang kaffe og rundstykker og hvad vi ellers har til Musholmfolkene imens. De flinke medarbejdere starter jo også tidligt. De er også flinke til at give os en fisk med hjem en gang i mellem. Jeg kan personligt også godt lide at komme i makrelsæsonen. Der er tit mange makreller i Storebælt og så kan vi fiske lidt, nu vi er der.

Og så går turen tilbage til Svendborg, hvor skibet måske skal passes nogle dage, eller en ny besætning står klar til at sejle videre med det samme. For der er mange gode kræfter med i foreningen Caroline S., som hen over sommeren i højsæsonen ofte sejler til Musholm to gange om ugen.

Caroline S. er en af de 23 coastere, der blev bygget for Marshallhjælpen, som Danmark modtog af USA efter 2. Verdenskrig

Foreningens særlige sammenhold
Brian Jensen er til daglig kaptajn hos SVITZER, et rederi med bugserbåde, der hjælper store både ind og ud af havne. Men når han er hjemme, hjælper han med at vedligeholde Caroline S. hver mandag, når der er arbejdsdag i foreningen og sejler med, når kalenderen tillader det. Han har med sine 38 år været med om bord på Caroline S. hele sin voksentilværelse og i alle de snart 20 år, hun har fragtet foderpiller til Musholm. Og det betyder meget for Brian Jensen, der også er næstformand i foreningen:

Det er sjovt og der er mange forskellige mennesker, som har oplevet en anden tid. Der er et særligt sammenhold omkring skibet. Og der mange røverhistorier. Folk gør det frivilligt og det betyder at humøret er højt og folk hygger sig og har der rart, når vi er af sted. Det føles ikke som surt arbejde, alle glæder sig.

Vigtig kulturarv
Udover at være sømand, så har Brian Jensen generelt en stor interesse for det maritime og deltager i arbejdet med at bevare den maritime kulturarv. Han mener, at det er lige så vigtig at bevare stålskibe som Caroline S., som det er at bevare træskibene.