Fra Båden til Borgen

Den 23. februar 2023 blev der inviteret til et stormøde på Christiansborg med fokus på akvakultur og fiskeriet.

Fra båden til Borgen - Debatmøde på Christiansborg med Tænketanken Frej
Esben Sverdrup-Jensen, DPPO (tv) og Niels Dalsgaard, Dansk Akvakultur (th). Foto: Musholm A/S

Tænketanken Frej har gjort en stor indsats for at udfordre erhvervet til at se indad og komme med forslag og løsninger på bæredygtighedsproblematikkerne. Frej kunne præsentere og overrække disse anbefalinger til Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriminister Jacob Jensen, formand for Fiskerikommissionen Lars Barfoed og en lang række fiskeriordførere.

Som en af de inviterede aktører var Musholm glade for at deltage og bidrage til dette stormøde, hvor der var en konstruktiv tilgang til Danmarks fremtid med hensyn til havets arealer og den grønne omstilling.

Som Frej understreger, kræver dette et samarbejde og partnerskab mellem fiskeriet, akvakulturen, grønne organisationer, politikere og videnscentre. Kun gennem vidensdeling, åbenhed og samarbejde kan vi skabe et hav, som både rummer mulighed for et godt havmiljø, fiskeri, fiskeopdræt på havet og plads til anlæg for grøn energi.

Læs mere her