DANSKE OPDRÆTSFISK OVERHOLDER PFAS-GRÆNSEVÆRDIER

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.

Der indgår også fiskemel i foder til opdrætsfisk og Dansk Akvakultur følger derfor problemstillingen tæt. Vi gør opmærksom på følgende: Fødevarestyrelsen har siden 2011 gennemført et overvågningsprogram for PFAS, hvori der er indgået opdrætsørred fra både dambrug og havbrug i Danmark. Alle analyser viser, at PFAS-indholdet i de undersøgte danske opdrætsfisk (både fra dam- og havbrug) overholder de fastlagte EU-grænseværdier.

Dansk Akvakultur er i løbende dialog med producenterne af fiskefoder, og der er fortsat fokus på egenkontroller af PFAS i foderingredienser og færdigt fiskefoder.

Kildehenvisning:
Fødevarestyrelsen

EU-forordning om grænseværdier for perfluoralkylstoffer