Musholm – opdatering om uheld ved optagning af ørreder og svar på spørgsmål

I forlængelse af tidligere opslag har vi denne opdatering og svar på spørgsmål: Oplysning om mistede og genfangede fisk De lokale erhvervs- og fritidsfiskere på Vestsjælland har rapporteret, at fangsterne af fisk siden i lørdag den 30.10 har været meget begrænsede.  På baggrund af forskellige meldinger om fangst af fisk antager vi, at en stor […]

Orientering om uheld i forbindelse med opstart af høst af ørreder på Musholm 2021

Musholm indledte høsten af ørreder onsdag den 20.10.21. Opstart med indkøring af nyt arbejdsskib på havet og mandskab er gået tilfredsstillende. Imidlertid kunne der ved høst af fisk den 27.10 konstateres mindre skader på 2 opdrætsnet tilhørende det økologiske havbrug. Skaderne vurderes at være opstået i forbindelse med optagningen. Ved dykker-inspektion samme dag blev de […]

Kokkelandsholdet tester dansk havopdrættet ørred til VM-menu

Vil have folk til at spise klimavenligt Kokkelandsholdet tester dansk havopdrættet ørred til VM-menu Når det danske kokkelandshold i 2022 rejser til VM i Luxembourg – for at hente guld hjem til Danmark – er det samtidig med ambitionen om at vise verden, hvordan vi kan spise mere klimavenligt. Tirsdag kunne de præsentere deres gastronomiske […]

Kommentar til misinformation fra Leif Richter (”Kaninen Katrine fra Endelave” på Facebook)

Hos Musholm oplever vi desværre ofte at blive udsat for, at der spredes massiv misinformation om vores virksomhed. Det foregår særligt på de sociale medier og primært Facebook, hvor der skrives og deles opslag, hvor vi beskyldes for et bredt udvalg af kriminelle, miljøskadelige og sundhedsskadelige aktiviteter. Samtidigt oplever vi, at der i kommentarfelterne på […]

“Hvor skal fremtidens fisk komme fra”? Debat på Folkemødet 2021

Hvor skal fremtidens fisk komme fra? Direktør Niels Dalsgaard deltog på Folkemødet 2021 i debatten om akvakultur og havbrug og retter her sin tak for en god debat til: Thomas Thors (S) – Borgmester på Bornholm Steffen Damsgaard – Formand for Landdistrikternes Fællesråd Anders Barsøe – Direktør for Letz Sushi Se hele debatten her.    […]

Traditionsrigt rejsegilde for Musholm A/S’ nye produktionsfaciliteter i Korsør

Tirsdag den 15. juni 2021 blev der afholdt rejsegilde for Musholms nye frysehus- og produktionsfaciliteter i Korsør. Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen deltog og talte ved rejsegildet bl.a. sammen med Slagelse Kommunes erhvervschef Per B. Madsen og politiske repræsentanter fra Slagelses byråd. De nye bygninger er ved at tage endelig form, så de står klar til […]

Musholm inviterer til rejsegilde i Korsør med tale ved Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen (S)

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 13.00 er der rejsegilde for Musholms nye produktionsfaciliteter i Korsør. Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen (S) vil tale til rejsegildet. Musholm A/S har investeret ca. 15 mio. kr. i nye og bedre produktionsfaciliter i Korsør. Faciliteterne til forarbejdning og indfrysning er et vigtigt led i værdikæden for Musholms havopdrættede […]

Information om ernæringsværdier opdateres på vores hjemmeside

Efter vejledning fra Fødevarestyrelsen har Musholm A/S den 07.05.21 valgt at opdatere informationerne om ernæringsværdierne i havopdrættet ørred på vores hjemmeside. Følgende informationer er opdaterede: Analyseresultatet af én ørreds ernæringsværdier er ændret til resultatet af de gennemsnitlige analyseresultater i perioden 2013-2018. Alle værdier på siden er beregnet på ernæringsanalyser foretaget af akkrediterede laboratorier. Resultaterne af […]

Musholm ser kæmpe potentiale i økologisk dansk fiskeopdræt

  Danmark økologiske akvakulturproduktion skal fordobles, mener Dansk Akvakultur. Musholm ser kæmpe potentiale i økologisk dansk fiskeopdræt.  Redigeret af Felix Stark på baggrund af materiale fra Musholm A/S, medlem i Verdens Bedste Fødevarer. Kilde: Verdens Bedste Fødevarer Danskerne er det folkefærd i verden, der køber og spiser flest økologiske produkter. Det er blandt konklusionerne i […]