Traditionsrigt rejsegilde for Musholm A/S’ nye produktionsfaciliteter i Korsør

Tirsdag den 15. juni 2021 blev der afholdt rejsegilde for Musholms nye frysehus- og produktionsfaciliteter i Korsør. Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen deltog og talte ved rejsegildet bl.a. sammen med Slagelse Kommunes erhvervschef Per B. Madsen og politiske repræsentanter fra Slagelses byråd. De nye bygninger er ved at tage endelig form, så de står klar til […]

Musholm inviterer til rejsegilde i Korsør med tale ved Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen (S)

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 13.00 er der rejsegilde for Musholms nye produktionsfaciliteter i Korsør. Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen (S) vil tale til rejsegildet. Musholm A/S har investeret ca. 15 mio. kr. i nye og bedre produktionsfaciliter i Korsør. Faciliteterne til forarbejdning og indfrysning er et vigtigt led i værdikæden for Musholms havopdrættede […]

Information om ernæringsværdier opdateres på vores hjemmeside

Efter vejledning fra Fødevarestyrelsen har Musholm A/S den 07.05.21 valgt at opdatere informationerne om ernæringsværdierne i havopdrættet ørred på vores hjemmeside. Følgende informationer er opdaterede: Analyseresultatet af én ørreds ernæringsværdier er ændret til resultatet af de gennemsnitlige analyseresultater i perioden 2013-2018. Alle værdier på siden er beregnet på ernæringsanalyser foretaget af akkrediterede laboratorier. Resultaterne af […]

Musholm ser kæmpe potentiale i økologisk dansk fiskeopdræt

  Danmark økologiske akvakulturproduktion skal fordobles, mener Dansk Akvakultur. Musholm ser kæmpe potentiale i økologisk dansk fiskeopdræt.  Redigeret af Felix Stark på baggrund af materiale fra Musholm A/S, medlem i Verdens Bedste Fødevarer. Kilde: Verdens Bedste Fødevarer Danskerne er det folkefærd i verden, der køber og spiser flest økologiske produkter. Det er blandt konklusionerne i […]

KOKKELANDSHOLDET AFHOLDER KVALIFIKATION TIL VM I LUXEMBURG 2022

Det nye år er kun lige skudt i gang, men allerede nu er blikket stift rettet mod VM i Luxemburg i 2022, hvor du har mulighed for at kvalificere dig som en del af det kommende Kokkelandshold. Kokkelandsholdet og juniorkokkelandsholdet afholder kvalifikation til VM i Luxemburg den 3. maj 2022. Der søges kandidater med passion […]

Tilbygning Reersø Havn

Musholm A/S har påbegyndt en mindre tilbygning på fabrikken på Reersø for at forbedre udlæsnings-faciliteterne og genetablering af lagerbygning i stedet for det gamle bådebyggeri på Reersø havn til opbevaring af materiel. Tilbygningerne til fabrik består af 2 mindre bygninger på henholdsvis 68 m2 til udlæsningsramper på nord-siden mod Strandvejen og 28 m2 på vest-siden […]

Glædelig jul og godt nytår

Tak for i år. Musholm A/S og Løjstrup Dambrug A/S sender ikke julegaver til vores samarbejdspartnere, men har i år valgt at give økonomisk støtte til disse 5 organisationer, som arbejder med børn og udsatte. Børns Vilkår – Frelsens Hær – Julemærkefonden – Danske Hospitalsklovne – Dansk Folkehjælp Vi ønsker alle en glædelig Jul og et godt lykkebringende Nytår! Musholm A/S & […]

Miljøministerens kritik af havbrug er helt urimelig. Havbrugene har orden i miljøforholdene.

Miljøminister Lea Wermelin har sat sig for at besværliggøre en bæredygtig udvikling af havbrugsproduktionen gennem nyt lovforslag, der har til formål at fjerne muligheden for at anvende videnskabeligt anerkendte marine virkemidler, som kan forbedre havmiljøet. Formålet med lovforslaget præsenteres som en forbedring af vandmiljøet, men reelt vil det fjerne muligheden for at anvende et miljøforbedrende […]