SPÆNDENDE ARKÆOLOGISKE OG GEOLOGISKE FUND PÅ MUSHOLM Ø

Vi har haft besøg på Musholm af to geologer med særlig interesse for arkæologi og fossiler. De har udarbejdet en rapport om de mange spændende fund, som vi gerne vil fremlægge her.

Mennesker på Musholm Ø for 5.000 år siden

Der har været mennesker på Musholm Ø i mere end 5.000 år. Det kan blandt andet ses i den lave skrænt mod syd, hvor der er et Neolitisk bålsted fra Bondestenalderen (3.900 f.Kr. til 1.800 f.Kr.) Lokaliteten er afmærket med ’5’ på kortet.

Det er en såkaldt ”kogegrube”, hvor man lagde sten i bunden af et bål. Når stenene var varmet godt op, fjernede man gløderne og lagde kødet på stenene. Kødet blev dækket med blade og jord, så det virkede som en ovn. Man kan se, at mange af stenene er sortsvedet, og de har en helt anden størrelse end de omkringliggende små sten.

Bålstedet ligger 50-100 meter før skrænten bliver højere. På den strækning kan man ane 2 andre bålsteder fra samme tid. Men de er delvis ødelagt af havet.

Søpindsvin og sten fra istiden

Der er desuden mange spændende sten på stranden på Musholm Ø. De er alle blevet transporteret med gletsjerne under de sidste istider.

Her er en beskrivelse af nogle af de sten, der blev fundet på stranden på Musholm Ø.

 1. Kinnediabas:
  Denne sorte diabas, der er skabt af lava, kommer fra bjerget Kinnekulle i Västergötland i Sverige.
 2. Skolithos sandsten:
  De lange streger i stenen er forstenede gravegange, som orme har lavet for ca. 550 mio. år siden. Stenen kommer fra området omkring Kalmar.
 3. Balkasandsten:
  Denne sten er oprindelig dannet i et kystnært område med sand. De lange striber og huller stammer fra sandormelignende dyr, og det hører til de ældste fossiler man kan finde i Danmark. Den er ca. 540 mio. år gammel.
 4. Ølandskalk med en orthoceratit:
  Denne blå/grønne kalksten findes mange steder i Sydsverige og på Bornholm. Den kommer formodentligt fra området omkring bjerget Kinnekulle i Sverige. Den aflange og runde del er en orthoceratit. Det er den forstenede skal fra en blæksprutte, der havde en kræmmerhusformet skal. Den er ca. 425 mio. år gammel.
 5. Flint med søpindsvin:
  De 3 sten er alle flint, der kommer fra området omkring Møn. De er dannet for ca. 70 mio. år siden. Bunden i havet var dækket af mikroskopiske kalkskaller. På denne bløde bund lå søpindsvinene. Flinten er skabt af kiselsvampe.
 6. Kridt med snegle:

  Fra samme område og har samme alder som punkt 5.

Besøg på Musholm Ø

Hvis du besøger Musholm Ø, så skal vi bede om, at vore retningslinjer overholdes, og at der tages hensyn til natur og dyrelivet, især de mange ynglefugle om foråret. Se i øvrigt de opsatte skilte.