Information om ernæringsværdier opdateres på vores hjemmeside

Efter vejledning fra Fødevarestyrelsen har Musholm A/S den 07.05.21 valgt at opdatere informationerne om ernæringsværdierne i havopdrættet ørred på vores hjemmeside.

Følgende informationer er opdaterede:

  1. Analyseresultatet af én ørreds ernæringsværdier er ændret til resultatet af de gennemsnitlige analyseresultater i perioden 2013-2018. Alle værdier på siden er beregnet på ernæringsanalyser foretaget af akkrediterede laboratorier. Resultaterne af de enkelte analyser vil herefter ikke fremgå på hjemmesiden.
  2. Vi har tidligere angivet ernæringsværdi for ørred fra ”Frida”, som er Fødevareinstituttets offentlige fødevaredatabase. Dette punkt er fjernet og erstattet med et link til Fødevarestyrelsens anbefaling til ugentligt indtag af fisk.
  3. Vi har tidligere angivet en beregning for mængden af ørred, som man dagligt kunne spise for at opnå udbytte af de gavnlige effekter fra indtaget af gode fedtsyrer. Denne teoretiske beregning og anbefaling er fjernet.

Fødevarestyrelsens kontrolrapport kan tilgås på dette link. 2021-05-07 1 Administrativ kontrol Musholm AS 1117.pdf

Dansk havopdrættet ørred er klassificeret som en “fed” fisk, som har gavnlig sundhedsmæssig effekt med sit høje indhold af EPA/DHA-fedtsyrer.

Vi vil fremover løbende opdatere de gennemsnitlige ernæringsværdier med vores analyseresultater, jf. Fødevarestyrelsens retningslinjer.