Orientering om uheld i forbindelse med opstart af høst af ørreder på Musholm 2021

Musholm indledte høsten af ørreder onsdag den 20.10.21. Opstart med indkøring af nyt arbejdsskib på havet og mandskab er gået tilfredsstillende.
Imidlertid kunne der ved høst af fisk den 27.10 konstateres mindre skader på 2 opdrætsnet tilhørende det økologiske havbrug. Skaderne vurderes at være opstået i forbindelse med optagningen.

Ved dykker-inspektion samme dag blev de 2 skader repareret, og der kunne ikke ses fisk uden for opdrætsnettene.
Begge opdrætsnet blev tømt den følgende dag den 28.10, og alle økologiske ørreder er dermed høstet.
På baggrund høstrapporterne fra de tømte opdrætsbure estimerer vi at have mistet ca. 2.500 stk. ørreder med en gennemsnitsvægt på ca. 2 kg, svarende til i alt ca. 5.000 kg.

Fra god dialog med de lokale erhvervs- og fritidsfiskere har vi fået meldinger om fangster af ørreder. Vi har etableret genfangst af fisken og vil opdatere på hjemmesiden. Musholm undskylder og beklager uheldet.

Spørgsmål kan rettes til:
Niels Dalsgaard, mobil  21 68 87 53