Musholm – opdatering om uheld ved optagning af ørreder og svar på spørgsmål

I forlængelse af tidligere opslag har vi denne opdatering og svar på spørgsmål:

Oplysning om mistede og genfangede fisk

De lokale erhvervs- og fritidsfiskere på Vestsjælland har rapporteret, at fangsterne af fisk siden i lørdag den 30.10 har været meget begrænsede.  På baggrund af forskellige meldinger om fangst af fisk antager vi, at en stor del af fisken nu er genfanget. Vi takker de lokale erhvervs- og fritidsfiskere på Vestsjælland for at have hjulpet med at få genfanget fisken så hurtigt.

Om fiskens kvalitet og sundhedstilstand

Ørrederne er i god kondition og kvalitet, og fisken har ikke på noget tidspunkt været behandlet med antibiotika på havbruget.  I samarbejde med myndighederne er der før optagning udført kvalitetsanalyser, som dokumenterer ørredernes gode sundhedstilstand og kvalitet.

Ørrederne er både med og uden rogn

Musholm forarbejder og afsætter alle dele af fisken, både kødet, rognen, indvolde etc. Kødet udgør ca. 75-80 % af vægten af den runde fisk, og derfor udgør kødet – og ikke rognen – den største værdi af fisken. Rognen og fisken forarbejdes på Musholms fabrikker på Reersø og i Korsør og afsættes på markeder især i Europa og Fjernøsten.

Opdrættede ørreder er ikke kunstige

Regnbueørrederne er opdrættet fra æg fra avlsfisk, som er befrugtet og klækket på dambrug i Jylland for ca. 3 år siden. Efter klækningen er fisken overført til landbaserede opdræts-anlæg, hvor fisken har vokset sig stor til udsætning på havet i april 2021.  Opdræts-processen følger fiskens naturlige livscyklus fra ferskvand til saltvand. Fisken er derfor ikke kunstig.

Som yngelpleje og for at styrke de vilde bestande opdrættes også havørreder og laks, som er avlet fra æg af indfangede fisk, hvorefter æggene på samme måde er befrugtet, klækket, opdrættet og fodret på landbaserede yngel anlæg i Danmark eller Sverige for senere at blive udsat i vandløb eller havet, og disse fisk er ligesom opdrættede regnbueørreder i havbrug heller ikke kunstige. Laksebestanden er lav i den danske del af Østersøen og indre farvande, så det er fra 2022 kun tilladt at lande laks med klippet fedtfinne, dvs. laks som har været opdrættet og udsat.

Regnbueørreder er ikke en invasiv art

Regnbueørreder stammer fra Nordamerika og blev oprindeligt importeret til Europa en gang i 1800-tallet. Regnbueørreder har været opdrættet i de fleste lande Europa i mange år, og i Danmark i over 100 år. Tidligere blev der også udsat opdrættede regnbueørreder i havet som grundlag for det rekreative fiskeri. Flere rapporter, bl.a. Københavns Universitet har fastslået at regnbueørreder ikke er en invasiv art.