Havbrug er ikke ”en ulykke” – Debatindlæg i Bornholms Tidende

Videnskabelige miljøundersøgelser dokumenterer, at havbrug ikke vil forhindre god økologisk tilstand i Østersøen ved Bornholm. Havbrug er ikke ”en ulykke”. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har stor politisk indflydelse, utilstrækkelig viden og ingen praktisk erfaring med akvakultur. DN’s udtalelser om Bornholms havbrug den 21.07.22. giver anledning til, at vi må svare. Bornholms havbrug vil investere i produktion […]

Musholm A/S har finansieret vandstandsmåler til Reersø Havn

I begyndelsen af 2022 har vi oplevet perioder med meget stormfuldt dansk vejr med mange højtvandsepisoder rundt omkring i Danmark. I Reersø har de forhøjede vandstande skabt lokale problemer med oversvømmelser. Som direkte konsekvens af problemerne med højvande og for at forbedre informationen til lokalbefolkningen på Reersø, så har Musholm A/S besluttet at opsætte en […]

Jule og Nytårshilsen

I stedet for julegaver til vores gode samarbejdspartnere, leverandører, kunder og rådgivere har vi år valgt at give økonomisk julestøtte til flg. organisationer: Børns Vilkår Frelsens hær Danske Hospitalsklovne Julemærkehjemmene Dansk Folkehjælp Vi takker for et godt samarbejde i 2021 og ønsker alle en glædelig Jul og et godt helse- og lykkebringende Nytår. Musholm A/S […]

Musholm – opdatering om uheld ved optagning af ørreder og svar på spørgsmål

I forlængelse af tidligere opslag har vi denne opdatering og svar på spørgsmål: Oplysning om mistede og genfangede fisk De lokale erhvervs- og fritidsfiskere på Vestsjælland har rapporteret, at fangsterne af fisk siden i lørdag den 30.10 har været meget begrænsede.  På baggrund af forskellige meldinger om fangst af fisk antager vi, at en stor […]

Orientering om uheld i forbindelse med opstart af høst af ørreder på Musholm 2021

Musholm indledte høsten af ørreder onsdag den 20.10.21. Opstart med indkøring af nyt arbejdsskib på havet og mandskab er gået tilfredsstillende. Imidlertid kunne der ved høst af fisk den 27.10 konstateres mindre skader på 2 opdrætsnet tilhørende det økologiske havbrug. Skaderne vurderes at være opstået i forbindelse med optagningen. Ved dykker-inspektion samme dag blev de […]

Kokkelandsholdet tester dansk havopdrættet ørred til VM-menu

Vil have folk til at spise klimavenligt Kokkelandsholdet tester dansk havopdrættet ørred til VM-menu Når det danske kokkelandshold i 2022 rejser til VM i Luxembourg – for at hente guld hjem til Danmark – er det samtidig med ambitionen om at vise verden, hvordan vi kan spise mere klimavenligt. Tirsdag kunne de præsentere deres gastronomiske […]

Kommentar til misinformation fra Leif Richter (”Kaninen Katrine fra Endelave” på Facebook)

Hos Musholm oplever vi desværre ofte at blive udsat for, at der spredes massiv misinformation om vores virksomhed. Det foregår særligt på de sociale medier og primært Facebook, hvor der skrives og deles opslag, hvor vi beskyldes for et bredt udvalg af kriminelle, miljøskadelige og sundhedsskadelige aktiviteter. Samtidigt oplever vi, at der i kommentarfelterne på […]

“Hvor skal fremtidens fisk komme fra”? Debat på Folkemødet 2021

Hvor skal fremtidens fisk komme fra? Direktør Niels Dalsgaard deltog på Folkemødet 2021 i debatten om akvakultur og havbrug og retter her sin tak for en god debat til: Thomas Thors (S) – Borgmester på Bornholm Steffen Damsgaard – Formand for Landdistrikternes Fællesråd Anders Barsøe – Direktør for Letz Sushi Se hele debatten her.    […]