Musholm A/S har finansieret vandstandsmåler til Reersø Havn

I begyndelsen af 2022 har vi oplevet perioder med meget stormfuldt dansk vejr med mange højtvandsepisoder rundt omkring i Danmark. I Reersø har de forhøjede vandstande skabt lokale problemer med oversvømmelser. Som direkte konsekvens af problemerne med højvande og for at forbedre informationen til lokalbefolkningen på Reersø, så har Musholm A/S besluttet at opsætte en vandstandsmåler, som nu er monteret på havnen i samarbejde med Reersø Havns bestyrelse og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

DMI modtager informationer om vandstanden ved Reersø hvert tiende minut, og opdaterer informationerne på deres hjemmeside. Både den nuværende vandstand, vandstanden de seneste to døgn og en prognose for vandstanden de næste fire døgn kan findes på siden www.dmi.dk

Før monteringen af den nye vandstandsmåler indhentede DMI sine vejr- og vandstandsoplysninger fra vandstandsmålere i Kalundborg og Korsør. Vandstanden i Reersø kan være anderledes.

Den nye vandstandsmåler ved Reersø Havn vil give Reersø-beboerne mulighed for at sikre sig bedre mod oversvømmelser som følge af fremtidige storme og de dertilhørende høje vandstande. De mere præcise lokale informationer om kommende vandstande er nyttige, da Reersø er en halvø, som kun tilgås ad én vej. Ved højvande kan vejen oversvømmes og adgangen til og fra Reersø kan dermed forhindres.