Rindsholm dambrug og Viborg Kommune har i fællesskab gennemført naturgenopretningsprojekt

Rindsholm dambrug er placeret ved Vedsø syd for Viborg. I flere hundrede år har der været vandmølle på Rindsholm med vandindtag fra Vedsø og Grundel bæk længe før dambruget blev bygget i 1900-tallet.

I naturgenopretnings-projektet er der etableret et nyt vandindtag ved Grundelbæk med ny teknologi, f.eks. med flow-måler og automatisk stemmeport, som hele tiden regulerer vandindtaget, så det er i overensstemmelse med miljøreglerne. Grundelbæk er blevet slynget for at udjævne det store fald ned til Nørre å, og samtidig er vandindtaget etableret, så det er det naturlige fald på vandløbet, dvs. tyngdekraften og ikke en pumpe, som fører vandet ind på dambruget, hvilket reducerer el-forbruget.

Formålet med projektet har været at finde en løsning på, hvordan moderne dambrugsdrift kan kombineres med hensyn til natur, miljø og biodiversitet.

Bl.a. grundet ombygninger af dambrug har man siden 1990 fjernet flere hundrede spærringer ved dambrug, og mange dambrug er samtidig blevet nedlagt. Tidligere var der ca. 500 dambrug og i dag er kun ca. 180 tilbage i Danmark. Der er stadig flere tusinde andre spærringer ved danske vandløb, men for dambrug drejer det sig kun om ca. 25 prioriterede spærringer, der er tilbage i Danmark.

Det danske akvakulturerhverv har således bidraget væsentligt til bedre biodiversitet i de danske vandløb og bedre forhold for det rekreative fiskeri.