TV-2 Øst besøger Musholm

Musholm har haft besøg af TV-2 Øst med udsendelsesrækken “Tæt på. Hvor kommer maden fra”. Det kom der et par gode og informative udsendelser ud af, hvor man kan blive klogere på, hvor havbrugsfisk kommer fra og hvordan hverdagen ser ud på Musholms havbrug. For os er det vigtigt, at alle interesserede aktører har mulighed […]

Omstrukturering af ejerforhold i Musholm, Okamura Trading og Okamura Foods

Ejerstrukturen i Musholm og Løjstrup, Okamura Foods og Okamura Trading er blevet ændret pr. 01.07.19.  Musholm A/S og alle øvrige selskaber ejes nu 100% af det nye japanske holdingselskab Okamura Foods. Koichi Okamura er hovedaktionær, og de 2 største aktionærer i det nye samlede Okamura Foods er Koichi Okamura og Niels Dalsgaard.  Mindre aktionærer og […]

Dansk Akvakultur undrer sig over minister: ”Bremser udviklingen i bæredygtigt erhverv.”

Dansk Akvakultur har i dag modtaget meddelelsen fra Miljøminister Lea Wermelin (A) om, at hun ikke agter at udstede en ny bekendtgørelse og samtidigt vil fjerne bestemmelsen om kompenserende marine virkemidler. Ministerens plan vil få alvorlige negative konsekvenser for hele akvakultur-erhvervet. Planen vil fjerne grundlaget for en stor del af de landbaserede anlæg, som er […]

Dansk Akvakultur: Havbrugene har fulgt alle procedurer og ansøgt rettidigt om miljøgodkendelser i 2014

Da regulering af havbrugenes miljøgodkendelser overgik fra Fiskeriloven til Miljøbeskyttelsesloven skulle alle 19 danske havbrug ansøge om fornyelse af den eksisterende miljøgodkendelse senest den 15. marts 2014. Alle eksisterende havbrug fremsendte derfor fyldestgørende ansøgninger om miljøgodkendelse indenfor fristen. Havbrugenes placering fremgår klart af alle ansøgninger i 2014. Der er tale om fortsættelse af eksisterende virksomhed […]

Musholm & Dansk Akvakultur på Folkemødet 2019

Musholm deltog sammen med Dansk Akvakultur (DA) med en fælles stand på arbejdsskibet ”Mari” på Folkemødet i Allinge. Fra DA deltog Mads Ravndrup Thomsen, Rasmus Ejbye-Ernst og Lisbeth Jess Plesner. Der var mange besøgende, NGO’er, myndigheder og politikere, men også samfundsinteresserede borgere. Niels Dalsgaard deltog i debat med Dyrenes Beskyttelse og Levende Hav og Mads […]

Sportsfiskerforbundet og Kalundborg kommune på besøg på havbruget ved Musholm

Kalundborg Kommunes udvalg for teknik og miljø og ledende medarbejdere fra miljø-adminstrationen havde taget initiativ til et møde på Musholms havbrug med Danmarks Sportsfiskerforbund, som var repræsenteret ved formand Verner W. Hansen,  Lars Brinch Thygesen og Knud Nielsen. Efter en sejltur til havbruget i Storebælt med arbejdsskibet ”Mari” var der kaffe og uformel debat hos […]

Magnus Heunicke (Socialdemokratiet) besøg på Karrebæk havbrug

Karrebæk havbrug havde den 27.05.19 besøg af det lokale folketingsmedlem for Socialdemokratiet Magnus Heunicke. Midt i en travl valgkamp var der også til en god, hyggelig og uformel snak om akvakultur, havbrug, erhverv og turisme på Thomas og Maj-Britts “Cafe Fiskerlejet” i Karrebæksminde.