Oktober 2013 – Økologi hos Musholm

Musholm har afsluttet sin årlige høst og produktion af økologiske havopdrættede ørreder. Find her yderligere information om økologisk produktion og økologiske havopdrættede ørreder.

Musholm søger ny regnskabschef

Musholm A/S søger ny regnskabschef, da vores nuværende regnskabschef overgår til ny stilling som business controller i virksomheden. Den nye regnskabschef bliver en central person i virksomheden. Du vil referere til direktionen og får ansvaret for at lede og kvalitetssikre bogholderiets arbejde og levere økonomidata præcist og til tiden.   Arbejdsopgaver: – Udarbejdelse af års-, måneds- […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

Musholm GUDP pilotprojekt – offshore akvakultur – bliver en realitet

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til etablering af pilot-havbrug i 1 år ca. 2 sømil vest for øen Musholm på åbent hav i Storebælt. Pilotprojektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet og er en del af ”Grøn Vækst-strategien”.  I samarbejde med DTU, DHI, Hvalpsund Net A/S og  Dansk Akvakultur skal Musholm […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

Danske økologiske havbrugsfisk nu også til exportmarkeder

Bisserup Havbrug, der er det eneste økologiske havbrug i Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Musholm a/s, der driver havbrug ud for Reersø. Samarbejdet er etableret for at fremme den økologiske havbrugsproduktion og sikre en bedre udnyttelse af den tilladelse, som Bisserup Havbrug har til at opdrætte økologiske – havørreder og regnbueørreder – i Smålandsfarvandet syd for Bisserup.   […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

GUDP udviklingsprojekt af offshore havbrug

I samarbejde med DTU(A), DHI, Fødevareministeriet og Hvalpsund Net deltager Musholm i udviklingen af opdrætsanlæg til off-shore havbrug.  Opdrætsanlægget er en meget kraftig flydering, som kan hæves og sænkes ned under havoverfladen i tilfælde af meget hårdt vejr, is eller andre ekstreme vejrforhold. Havbruget på vest siden af Musholm ø skal teste den første prototype. […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

Besøg fra Uganda

Musholm havde i denne uge den ære at få besøg af Hr. Joseph Tumusange, Ambassør for Uganda, og hans medarbejder Susan Okodi.  Besøget var organiseret af akvakulturkonsulent Jørn Hodal. Ambassadør Tumusange er meget interesseret i at udvikle akvakultur i Uganda. Under besøget fik ambassadøren lejlighed til at se både praktisk havbrug på åbent hav i Storebælt […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

Asnæs fiskeopdræt

Musholm har indgået aftale med DONG Asnæsværket og  havbruger cand.scient. Jacob Bregnballe,  om at Musholm  overtager driften af fiskeopdrættet. Indpumpnings-anlægget giver mulighed for udvikle saltvandstilvænnede avlsfisk, producere og sælge havopdrættede ørreder året rundt og oparbejde yderligere viden om recirkuleringsteknologi med indpumpning af saltvand. Havbruget udnytter overskudsvarmen i kølevandet fra DONG’s kraftværk, så produktionen af ørreder […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

Seasonal harvest

The seasonal harvest of trout started 18th October at Musholm. At our factory more than 80 people daily harvest, clean and pack fresh trout for shipments to both Europe, Russia and south east Asia. We hope the weather will allow us to conclude the harvest shortly before christmas.

Udgivet Ikke-kategoriseret