Om økologi på Karrebaek Havbrug i 2017

På de sociale medier er der blevet fremsendt misvisende påstande om Musholms samarbejde om og opdræt af økologiske ørreder ved Karrebæk havbrug.

I 2017 blev der ikke opdrættet økologiske ørreder på Karrebæk havbrug.  Årsagen var, at EU og de danske myndigheder ændrede reglerne for økologisk havbrug fra januar 2017, bl.a. med krav om at hele den biologiske værdikæde fra klækkeri, æg, yngel og smolt skulle være økologisk. Da det tager mindst 1 år at opdrætte tilstrækkeligt med økologisk yngel og smolt, så kunne vi ikke nå at have tilstrækkelig med økologiske klar smolt til udsætning i april 2017 til  at vi kunne overholde alle de nye regler.  Efter aftale med myndighederne og med deres godkendelse blev der opdrættet og afsat konventionelle ørreder fra den del af havbruget som blev varetaget af Musholm i 2017.

Fra 2018 har havbruget været drevet økologisk igen efter de nye regler for økologisk havbrug.

Musholm vil gerne udvikle den økologiske produktion på dambrug og havbrug for at imødekomme den øgede efterspørgsel på danske havopdrættede økologiske ørreder.