MUSHOLM FØLGER FORTSAT DE KORREKTE PROCEDURER FOR ANVENDELSEN AF FODERLÆGEMIDDEL

Musholm følger de korrekte procedurer og følger myndighedernes anvisninger i forhold til anvendelsen af foderlægemiddel.

Fødevarestyrelsens Veterinære Rejsehold bekræftede dette efter et tilsyn hos Musholm i december 2018, hvor det igen blev konstateret at forholdene på Musholm var i orden, og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

På de sociale medier, bl.a. Facebook, fremføres der desværre usaglige og usande påstande, der stiller spørgsmålstegn ved Musholms anvendelse af foderlægemiddel. Det anføres bl.a., at Musholm ikke har registreret og anvendt foderlægemiddel efter de gældende procedurer. Påstandene på de sociale medier må derfor forstås som en del af dem organiserede kampagne mod havbrug i Danmark.

Vi skal derfor understrege, at Musholm har fulgt og fortsat følger de korrekte procedurer ved anvendelse af foderlægemiddel.

Uddybende om tilsynets besøg uden anmærkning i december 2018: https://musholm.com/rapportering-og-tilsyn-i-orden/

Uddybende om baggrunden for rygterne om Musholm kan læses mere uddybende her: https://musholm.com/om-registrering-og-anvendelse-af-foderlaegemiddel-paa-musholms-havbrug/

Vi henviser desuden til Dansk Akvakultur’s hjemmeside og Musholm A/S’ hjemmeside for yderligere oplysninger om foderlægemidler i havbrug.