Om registrering og anvendelse af foderlægemiddel på Musholms havbrug

Foderlægemiddel ordineres af praktiserende dyrlæger og fremstilles på dertil godkendte fiskefoderfabrikker. Alle registreringer til Fødevarestyrelsens database VetStat sker via foderfabrikken med baggrund i dyrlægens recepter. Alle oplysninger i VetStat er offentlig tilgængelige.

Der stilles spørgsmål til Miljø- og Fødevareministeriet om Musholms registreringer og anvendelse af foderlægemiddel. Vi har derfor gennemgået vores registreringer og sammenlignet med VetStat og vi har følgende bemærkninger:

  • Musholm Vest fik først i 2012 sit eget CHR-nr. Dette har medført, at de praktiserende fiskedyrlæger i en længevarende periode ved ordination til Musholm Vest har anvendt andre til Musholm knyttede CHR-numre.
  • Musholm har nu gennemgået og sammenlignet vores registreringer med VetStat og dyrlægernes besøgsrapporter og i den forbindelse udarbejdet en oversigt over vores registreringer af ordinationer og anvendelse på Musholm Øst og Musholm Vest.
  • Oversigten er fremsendt til Fødevarestyrelsen med henblik på korrigering af oplysninger i VetStat.
  • Musholm kan ikke selv indrapportere til VetStat eller korrigere registreringer i VetStat.

Musholm har ikke været opmærksom på, at VetStats registreringer ikke var fuldstændig i overensstemmelse med Musholms faktiske ordinationer og registreringer.

Musholm kan bekræfte, at ordineret foderlægemiddel er registreret og anvendt på Musholm Øst og Musholm Vest i henhold til ordinationer på besøgsrapporterne.

Musholm vil samarbejde med Fødevarestyrelsen, de praktiserende dyrlæger og foderfabrikanterne om en gennemgang og opdatering af oplysninger på VetStat om Musholms havbrug.

Vi henviser også til Dansk Akvakultur’s hjemmeside og Musholm A/S’ hjemmeside for yderligere oplysninger om foderlægemidler i havbrug.