Opfølgning på orienteringen om mistede fisk fra Musholm

Søndag den 27.10.18 er der gennemført dykkerinspektion på havbrugene ved Musholm. Der blev fundet 2 mindre skader på netburene, som blev udbedret.

På Musholm Vest blev der ikke observeret regnbueørreder omkring havbruget uden for netburene. På Musholm Øst blev der observeret og fanget 1 regnbueørred omkring havbruget uden for netburene. Under fodring er der i weekenden og frem til nu ikke registreret manglende aktivitet i nogen netbure, hvilket normalt er en indikator, hvis der mangler fisk.

De samlede meldinger om fangster fra erhvervs- og fritidsfiskere er ca. 400-500 stk. regnbueørreder frem til og med tirsdag den 30.10.18, hvor der i går kun var meldinger om få fisk. På baggrund af fangstrapporterne, de aftagende fangster og de små skader, som er observeret og udbedret, antager vi, at det samlede tab udgør ca. 1.000 – 1.500 stk.

Vi skal endnu engang beklage hændelsen og den bekymring, som det kan have givet anledning til.

Det hyppige blæsevejr er en udfordring for arbejdet på havet, men der vil blive foretaget fornyet dykkerinspektion, når vejret tillader det på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis.