Musholm A/S ønsker alle samarbejdspartnere en glædelig Jul og et godt lykkebringende Nytår

Musholm A/S og Løjstrup Dambrug A/S sender ikke julegaver til forretningspartnere, men har  i 2018/2019 i stedet valgt at give økonomisk støtte til:

Frelsens Hær

Danske Hospitalsklovne

Børns Vilkår

Julemærkefonden

Vi ønsker alle samarbejdspartnere en glædelig Jul og et godt lykkebringende Nytår!

Musholm A/S & Løjstrup Dambrug A/S