Besøg fra Uganda

Musholm havde i denne uge den ære at få besøg af Hr. Joseph Tumusange, Ambassør for Uganda, og hans medarbejder Susan Okodi.  Besøget var organiseret af akvakulturkonsulent Jørn Hodal. Ambassadør Tumusange er meget interesseret i at udvikle akvakultur i Uganda. Under besøget fik ambassadøren lejlighed til at se både praktisk havbrug på åbent hav i Storebælt […]

Asnæs fiskeopdræt

Musholm har indgået aftale med DONG Asnæsværket og  havbruger cand.scient. Jacob Bregnballe,  om at Musholm  overtager driften af fiskeopdrættet. Indpumpnings-anlægget giver mulighed for udvikle saltvandstilvænnede avlsfisk, producere og sælge havopdrættede ørreder året rundt og oparbejde yderligere viden om recirkuleringsteknologi med indpumpning af saltvand. Havbruget udnytter overskudsvarmen i kølevandet fra DONG’s kraftværk, så produktionen af ørreder […]

Opdræt af muslinger

Musholm A/S har i maj 2011 har fået forhåndsgodkendelse af Fiskeridirektoratet til et nyt akvakultur projekt – etablering af kompensationsopdræt af muslinger i forbindelse med havbrug.   Blåmuslingerne ”sværmer” 2-3 gange om året i  Storebælt. Ved at udsætte et opdrætsanlæg med net hængende ned i vandsøjlen, får blåmuslingerne mulighed for at sætte sig fast på […]