Asnæs fiskeopdræt

Musholm har indgået aftale med DONG Asnæsværket og  havbruger cand.scient. Jacob Bregnballe,  om at Musholm  overtager driften af fiskeopdrættet. Indpumpnings-anlægget giver mulighed for udvikle saltvandstilvænnede avlsfisk, producere og sælge havopdrættede ørreder året rundt og oparbejde yderligere viden om recirkuleringsteknologi med indpumpning af saltvand. Havbruget udnytter overskudsvarmen i kølevandet fra DONG’s kraftværk, så produktionen af ørreder på Asnæsværket passer godt til Kalundborg Kommunes strategi omkring udvikling af industriel symbiose, hvor et bi-produkt fra en virksomhed indgår som råstof  hos en anden virksomhed. Opdrætsanlægget  skal renoveres og ombygges på længere sigt. Målsætningen er at producere minimum 400 tons ørreder om året.

 

Vi har ansat Paul Newberry som fiskemester til at lede og passe opdrætsanlægget på Asnæs i samarbejde med havbrugs-medarbejderne i Musholm. Paul er bachelor i zoologi og botanik fra universitetet i Pretoria i Sydafrika. Paul bor med sin familie i Kalundborg.