Opdræt af muslinger

Musholm A/S har i maj 2011 har fået forhåndsgodkendelse af Fiskeridirektoratet til et nyt akvakultur projekt – etablering af kompensationsopdræt af muslinger i forbindelse med havbrug.

 

Blåmuslingerne ”sværmer” 2-3 gange om året i  Storebælt. Ved at udsætte et opdrætsanlæg med net hængende ned i vandsøjlen, får blåmuslingerne mulighed for at sætte sig fast på nettet, hvorefter de vil vokse i løbet af  sommeren ved at filtrere op til 15 liter vand i døgnet for alger. Senere, når blåmuslingerne høstes, vil der således sammen med blåmuslingerne blive fjernet kvælstof fra havmiljøet.

 

Blåmuslingerne vil kunne anvendes til mange forskellige formål. Blåmuslingen er en delikat og yndet spise f.eks. i Frankrig og Belgien, men blåmuslingerne vil også kunne anvendes til forskellige andre formål, bl.a. fiskemel og genoprettelse af muslingebanker. I de kommende år skal der arbejdes med at finde den optimale måde at anvende blåmuslingerne på, både økonomisk og miljømæssigt.

 

Målsætningen er både at kunne sende flere sunde fødevarer til vores eksportmarkeder, samtidig med at vi fjerner kvælstof og bidrager til miljøforbedring af Storebælt.