Uheld og rømning på Musholm havbrug

Under flytningen af ørreder en 22. november, kommer brøndbåden for tæt på et af vores 60m net og skader nettet med skruen.

 

Vi har sat dykker på hele anlægget, så snart det blev lyst den 23. november, hvor der blev fundet 2 huller i netposen på hver ca 2m. Skaderne er udbedret og hullerne lukket. Vi vil de nærmeste dage høste buret færdig, så vi kan få opgjort omfanget af rømningen. Vi anslog først at have mistet mellem 5.000-10.000 stk 2-3kgs ørreder. Men den foreløbige opgørelse i dag tyder på, at vi kun har mistet 2.000-3.000 stk.

 

For at begrænse skaden, har vi aftalt med nogle af de lokale fiskere, at de sætter så mange garn som muligt omkring opdrætsanlægget, og dermed begrænset mængden af fisk som vil nå ind til kysten. Vi har allerede modtaget de første genfangne fisk.

 

Der er tale om et uheld. Flytningen af fisk var planlagt og foregik i godt vejr og udført af erfarne folk med det rigtige materiel. Det er en hændelse, som vi beklager meget, og vi vil fremadrettet intensivere overvågningen af vores netbure, når der flyttes fisk for at reducere de mulige risici og kunne reagere og udbedre evt. skader med det samme.