GUDP udviklingsprojekt af offshore havbrug

I samarbejde med DTU(A), DHI, Fødevareministeriet og Hvalpsund Net deltager Musholm i udviklingen af opdrætsanlæg til off-shore havbrug.  Opdrætsanlægget er en meget kraftig flydering, som kan hæves og sænkes ned under havoverfladen i tilfælde af meget hårdt vejr, is eller andre ekstreme vejrforhold. Havbruget på vest siden af Musholm ø skal teste den første prototype. Når flyderingen er udlagt, skal der monteres særligt måleudstyr, som løbende kan registrere de fysiske belastninger på anlægget. Test-ringen er første fase af udviklingsarbejdet. Senere skal der udlægges 3-4 flyderinge og udføres test-produktion i 1 år nord for Sjællands Odde.

 

I de senere faser skal opdrætsanlægget flyttes til andre mere udsatte lokaliteter på åbent hav. Udviklingsprojektet er støttet af Fødevareministeriet gennem GUDP-ordningen (Grøn-Udvikling-Demonstrations-Projekt). Oprindeligt skulle første fase have været igangsat ved Odden, men manglende godkendelser fra Naturstyrelsen har forsinket processen. Hvalpsund Net bygger og udvikler opdrætsanlægget, som fremvises hos Musholm, og senere afsættes til potentielle danske og udenlandske havbrugsvirksomheder, som ønsker at etablere havbrug off-shore.