Bivenlig virksomhed – Bistriber på Musholm A/S’ dambrug

4 af Musholm A/S’ dambrug har fået titel som BIVENLIGE virksomheder. Titlen er opnået ved etablering af arealer med bivenlige blomster på dambrugenes arealer. Sammenlagt er der blevet plantet et areal på ca. 14.600 kvadratmeter bistriber samt ca. 2.000 kvadratmeter vildtager.                                                                                                        

Løjstrup Dambrug

Der er ved Løjstrup Dambrug blevet plantet ét areal af ca. 2700 kvadratmeter bistriber og ét andet areal af ca. 500 kvadratmeter bistriber. Udover dette er der ca. 2000 kvm vildtager. https://www.biavl.dk/bivenlige/bivenlige-omraader-ved-loejstrup-dambrug

Rindsholm Dambrug

Der er ved Rindsholm Dambrug blevet plantet et areal af ca. 3600 kvadratmeter bistriber. https://www.biavl.dk/bivenlige/rindsholm-dambrug

Katrinedal Dambrug

Der er ved Katrinedal Dambrug blevet plantet ét areal af ca. 350 kvadratmeter bistriber og ét andet areal af ca. 250 kvadratmeter bistriber. https://www.biavl.dk/bivenlige/katrinedal-dambrug

Mønsted Dambrug

Der er ved Mønsted Dambrug blevet plantet et areal af ca. 7200 kvadratmeter bistriber. https://www.biavl.dk/bivenlige/moensted-dambrug

 

Omkring mange virksomheder findes grønne arealer. Ved en målrettet indsats kan disse grønne arealer indrettes med blomstrende plæner, bede og beplantninger af buske og træer, der er til gavn for fugle, sommerfugle og bier. En indsats som kan blive bemærket og påskønnet, ved at virksomheden bliver anerkendt som bivenlig.

Mange arter af bier er trængte i det danske landskab på grund af pesticider, mangel på blomster, som giver nektar og pollen, samt mangel på redepladser.
Anerkendelsen som bivenlig virksomhed medfører et diplom og ret til at bruge anerkendelsen i pressemateriale i samarbejde med den lokale biavlerforening.

Danmarks Biavlerforening har uddannet et korps af instruktører, som har lært om behovene for såvel honningbiers, enlige biers og humlebiernes krav til levesteder og føde. De står klar til at hjælpe med gode råd.

Der er mange muligheder for at være bivenlig omkring virksomheder, samtidig med at man gør omgivelserne grønnere, og måske får afskærmet for udsynet til produktionsområder og bygninger.

Hjælp bierne og bliv en bivenlig virksomhed!

Læs mere om Danmarks Biavlerforenings kampagne her: https://www.biavl.dk/bivenlig/virksomhed/