ASC – Ansvarligt fiskeopdræt

Musholm Havbrug Vest er ASC-certificeret efter Verdensnaturfondens retningslinjer. Når du køber ASC-produkter, er du med til at sikre, at fiskeopdrættet foregår på en ansvarlig måde med respekt for natur og miljø. ASC har udarbejdet 2 korte videoer om de gode grunde til at købe ASC-produkter.

Udgivet Ikke-kategoriseret

Dansk Akvakultur: Havbrugene har fulgt alle procedurer og ansøgt rettidigt om miljøgodkendelser i 2014

Da regulering af havbrugenes miljøgodkendelser overgik fra Fiskeriloven til Miljøbeskyttelsesloven skulle alle 19 danske havbrug ansøge om fornyelse af den eksisterende miljøgodkendelse senest den 15. marts 2014. Alle eksisterende havbrug fremsendte derfor fyldestgørende ansøgninger om miljøgodkendelse indenfor fristen. Havbrugenes placering fremgår klart af alle ansøgninger i 2014. Der er tale om fortsættelse af eksisterende virksomhed […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

Musholm & Dansk Akvakultur på Folkemødet 2019

Musholm deltog sammen med Dansk Akvakultur (DA) med en fælles stand på arbejdsskibet ”Mari” på Folkemødet i Allinge. Fra DA deltog Mads Ravndrup Thomsen, Rasmus Ejbye-Ernst og Lisbeth Jess Plesner. Der var mange besøgende, NGO’er, myndigheder og politikere, men også samfundsinteresserede borgere. Niels Dalsgaard deltog i debat med Dyrenes Beskyttelse og Levende Hav og Mads […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

Sportsfiskerforbundet og Kalundborg kommune på besøg på havbruget ved Musholm

Kalundborg Kommunes udvalg for teknik og miljø og ledende medarbejdere fra miljø-adminstrationen havde taget initiativ til et møde på Musholms havbrug med Danmarks Sportsfiskerforbund, som var repræsenteret ved formand Verner W. Hansen,  Lars Brinch Thygesen og Knud Nielsen. Efter en sejltur til havbruget i Storebælt med arbejdsskibet ”Mari” var der kaffe og uformel debat hos […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

MUSHOLM FØLGER FORTSAT DE KORREKTE PROCEDURER FOR ANVENDELSEN AF FODERLÆGEMIDDEL

Musholm følger de korrekte procedurer og følger myndighedernes anvisninger i forhold til anvendelsen af foderlægemiddel. Fødevarestyrelsens Veterinære Rejsehold bekræftede dette efter et tilsyn hos Musholm i december 2018, hvor det igen blev konstateret at forholdene på Musholm var i orden, og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På de sociale medier, bl.a. Facebook, fremføres der […]

Om økologi på Karrebaek Havbrug i 2017

På de sociale medier er der blevet fremsendt misvisende påstande om Musholms samarbejde om og opdræt af økologiske ørreder ved Karrebæk havbrug. I 2017 blev der ikke opdrættet økologiske ørreder på Karrebæk havbrug.  Årsagen var, at EU og de danske myndigheder ændrede reglerne for økologisk havbrug fra januar 2017, bl.a. med krav om at hele […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

Skaberen af Musholm Havbrug er død

DØDSFALD: Kurt Malmbak Kjeldsen, erhvervsmand, forfatter, opfinder – og lystfisker – er død, 71 år. Af Bjarne Robdrup, Sjællandske Medier A/S I kyst- og lystfiskerkredse har han nærmest haft ikonisk status som forfatter til bogen Havørred – Havørred! der udkom i 1979. I det årti flyttede odensedrengen til Vestsjælland, og i 1979 etablerede han Musholm […]

Musholm orientering om Asnæsværkets Fiskeopdræt (AF)

I november 2018 overførte Musholm fisk fra vore dambrug i Jylland til Asnæsværkets Fiskeopdræt (AF). Fisken blev placeret i opdrætsbure i kølevandskanalen. Det har været praksis siden 2014, hvor NaturErhvervsstyrelsen definerede kølevandskanalen som en del af AF’s landbaserede anlæg. Kalundborg Kommune indskærpede i november 2018, at denne praksis skal ophøre. Der er ikke længere fisk […]