Tilbygning Reersø Havn

Musholm A/S har påbegyndt en mindre tilbygning på fabrikken på Reersø for at forbedre udlæsnings-faciliteterne og genetablering af lagerbygning i stedet for det gamle bådebyggeri på Reersø havn til opbevaring af materiel.

Tilbygningerne til fabrik består af 2 mindre bygninger på henholdsvis 68 m2 til udlæsningsramper på nord-siden mod Strandvejen og 28 m2 på vest-siden ud mod havnepladsen og beddingen.  Der skal piloteres for tilbygningerne. Der bores de første 8 meter og måles under piloteringen for at sikre at pilotering foregår med størst mulig hensyn til naboerne.  I en periode vil det være nødvendigt at afspærre vejen på den østlige side af fabrikken pga. byggeriet. Tilbygningerne opføres i ”samme stil” som fabrikken.

Hallen til det ”gamle bådebyggeri” i bådegården blev fjernet sidste år for at gøre plads til en ny lagerhal til opbevaring af materiel. Hallen opføres på arealet i bådegården og i ”samme stil” som det ”gamle bådebyggeri”.

Vi vil gøre vores bedste for at byggearbejdet gennemføres på den bedste og hurtigste måde, og at vi kan være færdige senest sidst på foråret.

Byggerierne udføres af lokale entreprenører.

Afslutningsvis tak til vore naboer for konstruktiv deltagelse i orienteringsmøderne omkring pilotering og byggeplanerne.

Udbygning mod havnepladsen og beddingen:

Udbyg mod Strandvejen: